Prof. Ewa KURYŁOWICZ

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1977, doktorat 1982, habilitacja 1997, tytuł profesora od 2014. Wiceprezes Zarządu i generalny projektant w Kuryłowicz & Associates w Warszawie . Kierownik Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej , m.in. Przewodnicząca Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych przy ZG SARP w kadencji 2014 – 2018 , Członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN , członek Kolegium Profesorskiego Nagrody Naukowej POLITYKI .