menu

Pytania i odpowiedzi

23. W punkcie 3.3.c) Regulaminu Konkursu określone jest, że przewijak dla niemowląt powinien być umieszczony w obu toaletach. Czy można zaprojektować osobne pomieszczenie do tego celu dostępne niezależnie?

W punkcie 9.f) Regulaminu Konkursu – jednym z kryteriów oceny jest zgodność z Regulaminem.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z definicją słowa „powinien”, podawaną za Słownikiem Synonimów Polskich, pod redakcją Zofii Kurzowej (PWN, Warszawa 2000), rozumiemy, iż oznacza ono konieczność wykonania jakiejś czynności. Podobną wykładnię proponuje Słownik Języka Polskiego (PWN, Warszawa 2007), którego autorzy utożsamiają termin ze znaczeniem:

1. jest pożądane, konieczne, żeby ktoś coś zrobił,

3. jest wskazane, żeby jakaś osoba, rzecz lub jakieś wydarzenie spełniały określone warunki.

Prosimy zatem o stosowanie się do zaproponowanej przez oba źródła wykładni.

22. Mam pytanie do punkt nr 4.2 c) regulaminu. Czy do wpisania obiektu w otoczenie trzeba użyć zdjęć z załącznika nr 3, czy możliwe jest wykonanie zdjęć samodzielnie?

Można samodzielnie wykonać zdjęcia otoczenia, w które zostanie wpisany projektowany obiekt.

21. Czy przewijak dla osób z niemowlętami wymagającymi czynności pielęgnacyjnych, musi znajdować się w osobnym zamykanym pomieszczeniu?

Wybór właściwego rozwiązania należy do Uczestnika konkursu.

20. Co dokładnie oznacza stwierdzenie z punktu 5.1 "zgłoszone prace nie będą pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą". Czy jeśli prowadzę studio projektowania wnętrz, to wykonana praca, jeśli stricte na konkurs, pozostaje czy nie pozostaje w związku z prowadzoną działalnością?

Warunek określony w punkcie 5.1. regulaminu konkursu oznacza, że uczestnik przystępując do konkursu nie czyni tego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nawet jeżeli prowadzi działalność gospodarczą obejmującą projektowanie. W sytuacji gdy dany uczestnik prowadzi studio projektowe, praca wykonana wyłącznie na potrzeby konkursu jest traktowana jako nie pozostająca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

19. W jaki sposób prace nadsyłane przez uczestników elektronicznie będą prezentowane jury?

Sposób oceny prac opisany jest w punkcie 8. Regulaminu Konkursu

18. Czy pomieszczenie dla obsługi technicznej będzie przeznaczone na pobyt w nim osoby/osób przez dłuższy czas? Jeśli tak, jaki?

Pomieszczenie techniczne przeznaczone jest na sprzęt i środki czystości oraz urządzenia techniczne.

17. Jaka jest maksymalna wysokość zabudowy? Czy istnieje możliwość zaprojektowania kondygnacji (lub półpiętra) podziemnej? Czy umieszczenie wejścia do toalety dla niepełnosprawnych na zewnątrz budynku ściśle definiuje obrys budynku? Czy możliwe jest wejście z otwartego na przestrzeń zewnętrzną korytarza?

Wybór należy do uczestnika konkursu

16. Czy wymieniony w programie funkcjonalnym przewijak dla niemowląt musi znajdować się w obu toaletach (osobno damskiej i męskiej) czy może być wydzilonym pomieszczeniem niezależnym od toalet? ( jeden przewijak? )

Informacja na temat przewijaka znajduje się w punkcie 3.3 Regulaminu Konkursu.

15. Czy są ograniczenia co do programu w jakim należy wykonać projekt?

Nie ma ograniczeń dotyczących programu do projektowania. Zawartość zgłoszenie i rodzaj plików w jakich powinien być zapisany projekt określony jest w punkcie 4.3 Regulaminu Konkursu.

14. Chciałabym zapytać czy budynek toalety może być zagłębiony w ziemi? Oraz czy są wymagania dotyczące ilości kondygnacji, bądź maksymalnej wysokości obiektu?

Wybór należy do uczestnika konkursu

13. Załącznik nr 2 (skala 1:500) zapisany jest w pliku PDF. W jakim formacie należy wydrukować mapę, aby dokonać właściwego pomiaru obszaru projektowanej toalety?

Na mapie zaznaczone są krzyże siatki – miedzy nimi jest odległość 50 m.

Odległość ta będzie dokładnie odwzorowana po wydrukowaniu załącznika na arkuszu A3.

12. Czy osoba zamieszkała w Polsce, ale nie posiadająca polskiego obywatelstwa, także może wziąć udział w konkursie?

Warunki uczestnictwa w konkursie podane są w punkcie 5.1 Regulaminu Konkursu.

Uczestnik konkursu nie musi mieć polskiego obywatelstwa. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w Polsce. Przez miejsce zamieszkania w Polsce rozumie się fakt przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polski przez okres dłuższy niż 183 dni w roku.

11. Czy w tym roku nagrodzone prace będą zaprojektowane w całości w granicach obszaru opracowania (odczyt z mapy sytuacyjnej 5,671 m x 29,312 m x 6,613 m x 29,402 m), czy tak jak w ubiegłym roku, nagradzane będą także obiekty przekraczające granice opracowania o kilkanaście procent?

Ocena prac w Konkursie Głównym dokonywana jest przez Sąd Konkursowy, a w Konkursie Internetowym przez Interenautów.

10. Czy toalecie mogą towarzyszyć funkcje dodatkowe? Wypożyczalnia rowerów, sprzętu plażowego, kiosk itp.?

Program funkcjonalny opisany jest w punkcie 3.3 Regulaminu Konkursu.

9. Jak wygląda ocena nadesłanych prac? Ile jest etapów oceny? Czy już w pełnym składzie bierze udział w każdym etapie oceny?

Każda praca bierze udział w konkursie Głównym i Internetowym (pkt. 7.3 Regulaminu) Jury w pełnym składzie ocenia prace w I etapie i etapie oceny wydrukowanych plansz na posiedzeniu Sądu Konkursowego.

8. Czy jedna osoba, rejestrując się poprzez kilka różnych adresów email, może wysłać kilka prac (zakładając, że do każdego adresu jest przypisane inne godło)? Proszę o jednoznaczną odpowiedź tak lub nie.

Tak. Jedna osoba, która ma kilka różnych adresów e-mailowych z każdego adresu może wysłać inną pracę (informacja w punkcie 7.3.1 Regulaminu Konkursu)

7. W regulaminie konkursu jest zapis: Łazienka musi być tak zaprojektowana, aby możliwe było samodzielne korzystanie z pomieszczenia (np. montaż urządzenia umożliwiającego otwarcie drzwi łazienki po wrzuceniu monety). Czy automat otwierający drzwi ma być dla każdej toalety osobno, tj. dla męskiej, dla damskiej, dla osób niepełnosprawnych? Czy powinny być jedne główne drzwi dostępowe do całości?

Wybór rozwiązania należy do uczestnika konkursu

6. Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą brać udział w konkursie? Bo nie wiem jak mam rozumieć punkt 5.1 regulaminu konkursu?

W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne. Nie mogą być przygotowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą .

5. Czy opis projektu ma się znaleźć w obszarze planszy - czyli czy jakaś część planszy ma być zadrukowana opisem - czy tez opis może być na osobnych formatkach np. A4?

Wszystkie elementy powinny być umieszczone na planszy. Zgodnie z punktem 8. Sąd Konkursowy – wybrane w I etapie prace zostaną wydrukowane na planszach do dalszej oceny.

4. Jakie są wymiary obszaru opracowania (w metrach)?

Do wykonanie projektu koncepcyjnego należy dokonać pomiaru na mapie, która stanowi załącznik nr 2 i jest w skali 1:500.

3. Jeśli zespół składa się z dwóch osób i każda zalogowana jest pod inny adresem email to czy taki zespół może zgłosić dwa projekty na każdy z adresów email?

Z jednego adresu może być wysłany tylko jeden projekt.   Na adres e-mailowy reprezentanta zespołu wysyłane jest godło, login i hasło dostępu. Członkowie zespołu otrzymują na swój adres e-mailowy link do akceptacji warunków konkurs.

W opisanym w pytaniu przypadku – osoba która jest członkiem zespołu, może zgłosić swój projekt samodzielnie lub jako reprezentant zespołu.

2. Prośba o potwierdzenie granicy opracowania na załączniku nr 2, wg mnie granica nie jest podana precyzyjnie.

Powierzchnia i wymiary obszaru pozostały bez zmian. Obszar zaznaczony obecnie w załączniku nie koliduje z ciągiem pieszym.

1. Jaka jest maksymalna wielkość i rozdzielczość plansz i grafik, które mogą być wstawiane na stronę konkursową?

Zgłoszenie projektu konkursowego zostanie przyjęte po wstawieni przez Uczestnika na portal konkurskolo.pl wszystkich niżej wymienionych elementów:

  • plansza/plansze (do druku 300 dpi) zapis w całości, format 100 x 70 cm, JPG, 300 dpi, profil RGB. Jedna plansza maksymalnie 30 MB, rozdzielczość 11000x7800 – 12500x8600 PX;
  • plansza/plansze (miniatura 72 dpi) zapis w całości, format 100 x 70 cm, JPG, 72 dpi, profil RGB; Jedna plansza maksymalnie 5 MB, rozdzielczość 2750x1900-2900x2050 PX;
  • oddzielnie zapisane 4 elementy planszy, JPG, maksymalnie 2 MB/plik (wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie, wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki, rzut - skala 1:50, przekrój - skala 1:50). Jeden element maksymalnie 2 MB, rozdzielczość 2500x2500 PX;
  • opis techniczny z planszy (tekst – maksymalnie 2500 znaków ze spacjami).

Zadaj pytanie

Wyślij