Projekty konkursowe

Zasady Konkursu Internetowego – Wyróżnienie Internautów

Głosowanie Internautów na prace konkursowe trwa od 05.06.2017 r. do 15.06.2017 r., jest możliwe po zalogowaniu się na Facebooku. Z jednego konta na Facebooku może być oddany jeden głos na jedną pracę w ciągu 24 godzin.

Wyróżnienie Internautów otrzymuje autor/autorzy projektu, który otrzyma największą liczbę głosów.

Projekty są opublikowane po ocenie przez Sąd Konkursowy. Werdykt Jury do dnia zakończenia konkursu „Projekt Łazienki 2017” jest utajniony.

Prace w konkursie internetowym są oznaczone godłem przyznanym podczas rejestracji oraz podpisane imieniem i nazwiskiem autora/autorów.

Każda prezentacja zawiera:

a) 2 plansze (miniatura);
b) wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie;
c) wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki;
d) rzut;
e) przekrój;
f) opis techniczny.

Kolejność publikacji prac konkursu internetowego na stronie www ustalana jest losowo.

Lista projektów:

Godło: 8068

Tytuł: KONTRAST

Autorzy: karolina gaweł, maciej cichowski

Podgląd

Godło: 8469

Tytuł: toaleta w korycie Warty

Autor: jan jerzmański

Podgląd

Godło: 5220

Tytuł: Toaleta publiczna w Poznaniu

Autorzy: laura paluch, mateusz kiercz

Podgląd

Godło: 1790

Tytuł: Gabion Toilets +

Autorzy: wojciech remer, paulina pustuł, jonasz matuszczyk, agnieszka walczyszyn

Podgląd

Godło: 1980

Tytuł: WCOŁO

Autorzy: michał gawron, andrzej foltman, iwona dziemiańczyk, marta wojciechowska, monika godlewska

Podgląd

Godło: 9885

Tytuł: Te3

Autor: sylwia chmiel

Podgląd

Godło: 7050

Tytuł: Toaleta w starym korycie Warty

Autor: artur wiśniewski

Podgląd

Godło: 3102

Tytuł: korytaRZ

Autor: hanna haczek

Podgląd

Godło: 9659

Tytuł: Toaleta

Autorzy: maciej wachowicz, katarzyna janowska

Podgląd

Godło: 6272

Tytuł: CORETA

Autorzy: paula macniak, maja morawska

Podgląd
1 2 3 ... 25 >>