Projekty konkursowe

Zasady Konkursu Internetowego – Wyróżnienie Internautów

Głosowanie Internautów na prace konkursowe trwa od 05.06.2017 r. do 15.06.2017 r., jest możliwe po zalogowaniu się na Facebooku. Z jednego konta na Facebooku może być oddany jeden głos na jedną pracę w ciągu 24 godzin.

Wyróżnienie Internautów otrzymuje autor/autorzy projektu, który otrzyma największą liczbę głosów.

Projekty są opublikowane po ocenie przez Sąd Konkursowy. Werdykt Jury do dnia zakończenia konkursu „Projekt Łazienki 2017” jest utajniony.

Prace w konkursie internetowym są oznaczone godłem przyznanym podczas rejestracji oraz podpisane imieniem i nazwiskiem autora/autorów.

Każda prezentacja zawiera:

a) 2 plansze (miniatura);
b) wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie;
c) wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki;
d) rzut;
e) przekrój;
f) opis techniczny.

Kolejność publikacji prac konkursu internetowego na stronie www ustalana jest losowo.

Lista projektów:

Godło: 8068

Tytuł: KONTRAST

Autorzy: karolina gaweł, maciej cichowski

Podgląd

Godło: 9980

Tytuł: Łazienka Ekstremalna

Autor: piotr macura

Podgląd

Godło: 9982

Tytuł: Projekt Łazienki 2017

Autorzy: edyta osicka, aleksandra kucwaj

Podgląd

Godło: 6183

Tytuł: Łazienka w Poznaniu

Autorzy: paulina Żydek, magdalena smulczyńska

Podgląd

Godło: 5751

Tytuł: PROJEKT ŁAZIENKI W POZNANIU

Autorzy: katarzyna matysiak, sylwia misiuro

Podgląd

Godło: 6866

Tytuł: płynąc z nurtem

Autor: anna ryplewska

Podgląd

Godło: 6225

Tytuł: KOŁO WARTY

Autorzy: joanna stefańczyk, magdalena baraniak

Podgląd

Godło: 5778

Tytuł: Box

Autor: grzegorz biczak

Podgląd

Godło: 4835

Tytuł: Toaleta w Poznaniu

Autor: anna pachnik

Podgląd

Godło: 9659

Tytuł: Toaleta

Autorzy: maciej wachowicz, katarzyna janowska

Podgląd
1 2 3 ... 25 >>