Projekty konkursowe

Zasady Konkursu Internetowego – Wyróżnienie Internautów

Głosowanie Internautów na prace konkursowe trwa od 05.06.2017 r. do 15.06.2017 r., jest możliwe po zalogowaniu się na Facebooku. Z jednego konta na Facebooku może być oddany jeden głos na jedną pracę w ciągu 24 godzin.

Wyróżnienie Internautów otrzymuje autor/autorzy projektu, który otrzyma największą liczbę głosów.

Projekty są opublikowane po ocenie przez Sąd Konkursowy. Werdykt Jury do dnia zakończenia konkursu „Projekt Łazienki 2017” jest utajniony.

Prace w konkursie internetowym są oznaczone godłem przyznanym podczas rejestracji oraz podpisane imieniem i nazwiskiem autora/autorów.

Każda prezentacja zawiera:

a) 2 plansze (miniatura);
b) wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie;
c) wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki;
d) rzut;
e) przekrój;
f) opis techniczny.

Kolejność publikacji prac konkursu internetowego na stronie www ustalana jest losowo.

Lista projektów:

Godło: 8551

Tytuł: Szałas

Autor: paweł filipek

Podgląd

Godło: 4430

Tytuł: RECYCLED WC POZNAŃ

Autor: mateusz poksiński

Podgląd

Godło: 6862

Tytuł: DOKI

Autorzy: sandra przepiórkowska, ewelina andrecka, jan wichrowski

Podgląd

Godło: 1762

Tytuł: Łazienka KOŁÓ 2017

Autor: karina mazur

Podgląd

Godło: 8989

Tytuł: KOŁO WARTY

Autorzy: kinga rzeplińska, kamila piotrowska

Podgląd

Godło: 2534

Tytuł: Punkt zaczepienia

Autorzy: piotr banach, magdalena konofalska

Podgląd

Godło: 5479

Tytuł: Trybuna

Autor: joanna gizelska

Podgląd

Godło: 2450

Tytuł: PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU Z FUNKCJĄ TOALETY W POZNANIU

Autorzy: michał pasternicki, paweł morawiak

Podgląd

Godło: 4708

Tytuł: PROJEKT MIEJSKIEJ TOALETY PUBLICZNEJ

Autorzy: Łukasz jagielski, julia niemczyk

Podgląd
<< 1 2 3 4 ... 25 >>