Projekty konkursowe

Zasady Konkursu Internetowego – Wyróżnienie Internautów

Głosowanie Internautów na prace konkursowe trwa od 05.06.2017 r. do 15.06.2017 r., jest możliwe po zalogowaniu się na Facebooku. Z jednego konta na Facebooku może być oddany jeden głos na jedną pracę w ciągu 24 godzin.

Wyróżnienie Internautów otrzymuje autor/autorzy projektu, który otrzyma największą liczbę głosów.

Projekty są opublikowane po ocenie przez Sąd Konkursowy. Werdykt Jury do dnia zakończenia konkursu „Projekt Łazienki 2017” jest utajniony.

Prace w konkursie internetowym są oznaczone godłem przyznanym podczas rejestracji oraz podpisane imieniem i nazwiskiem autora/autorów.

Każda prezentacja zawiera:

a) 2 plansze (miniatura);
b) wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie;
c) wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki;
d) rzut;
e) przekrój;
f) opis techniczny.

Kolejność publikacji prac konkursu internetowego na stronie www ustalana jest losowo.

Lista projektów:

Godło: 2957

Tytuł: Z.1

Autorzy: zuzanna kłos, susan zawadzka

Podgląd

Godło: 6096

Tytuł: KONTENERY

Autor: weronika graś

Podgląd

Godło: 6642

Tytuł: Pawilon Cyrkulacji

Autorzy: krzysztof moczyński, michalina borak

Podgląd

Godło: 6565

Tytuł: PROJEKT ŁAZIENKA KOŁO 2017

Autorzy: damian wiatr, mikołaj sikora

Podgląd
<< 1 ... 23 24 25