Projekty konkursowe

Zasady Konkursu Internetowego – Wyróżnienie Internautów

Głosowanie Internautów na prace konkursowe trwa od 05.06.2017 r. do 15.06.2017 r., jest możliwe po zalogowaniu się na Facebooku. Z jednego konta na Facebooku może być oddany jeden głos na jedną pracę w ciągu 24 godzin.

Wyróżnienie Internautów otrzymuje autor/autorzy projektu, który otrzyma największą liczbę głosów.

Projekty są opublikowane po ocenie przez Sąd Konkursowy. Werdykt Jury do dnia zakończenia konkursu „Projekt Łazienki 2017” jest utajniony.

Prace w konkursie internetowym są oznaczone godłem przyznanym podczas rejestracji oraz podpisane imieniem i nazwiskiem autora/autorów.

Każda prezentacja zawiera:

a) 2 plansze (miniatura);
b) wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie;
c) wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki;
d) rzut;
e) przekrój;
f) opis techniczny.

Kolejność publikacji prac konkursu internetowego na stronie www ustalana jest losowo.

Lista projektów:

Godło: 5959

Tytuł: Projekt łazienki KOŁO 2017

Autorzy: marlena zadros, aleksandra samulska

Podgląd

Godło: 2568

Tytuł: Toaleta KOŁO Warty

Autorzy: mateusz mikołajów, daria słonina

Podgląd

Godło: 8142

Tytuł: WC - willow channel

Autorzy: katarzyna szala, maja alaburda, olga milfort

Podgląd

Godło: 5350

Tytuł: BARKA WARTY

Autor: kamil bożętka

Podgląd

Godło: 1205

Tytuł: 5ELEMENTS

Autorzy: dagmara romaniak, dominika nikiel

Podgląd

Godło: 1790

Tytuł: Gabion Toilets +

Autorzy: wojciech remer, paulina pustuł, jonasz matuszczyk, agnieszka walczyszyn

Podgląd

Godło: 4835

Tytuł: Toaleta w Poznaniu

Autor: anna pachnik

Podgląd

Godło: 7985

Tytuł: Toaleta po drodze

Autorzy: wojciech spaleniak, dominik paździor

Podgląd

Godło: 2893

Tytuł: KOŁO WARTY

Autorzy: ewa grządka, anna grządka

Podgląd

Godło: 8509

Tytuł: arena KOŁO Warty

Autorzy: rafał majewski, michał jarzyna, kamil mech

Podgląd
<< 1 2 3 4 5 ... 25 >>