Projekty konkursowe

Zasady Konkursu Internetowego – Wyróżnienie Internautów

Głosowanie Internautów na prace konkursowe trwa od 05.06.2017 r. do 15.06.2017 r., jest możliwe po zalogowaniu się na Facebooku. Z jednego konta na Facebooku może być oddany jeden głos na jedną pracę w ciągu 24 godzin.

Wyróżnienie Internautów otrzymuje autor/autorzy projektu, który otrzyma największą liczbę głosów.

Projekty są opublikowane po ocenie przez Sąd Konkursowy. Werdykt Jury do dnia zakończenia konkursu „Projekt Łazienki 2017” jest utajniony.

Prace w konkursie internetowym są oznaczone godłem przyznanym podczas rejestracji oraz podpisane imieniem i nazwiskiem autora/autorów.

Każda prezentacja zawiera:

a) 2 plansze (miniatura);
b) wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie;
c) wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki;
d) rzut;
e) przekrój;
f) opis techniczny.

Kolejność publikacji prac konkursu internetowego na stronie www ustalana jest losowo.

Lista projektów:

Godło: 2359

Tytuł: Punctum

Autorzy: marcin gierbienis, damian poklewski - koziełł

Podgląd

Godło: 4240

Tytuł: Łazienka Koło 2017 | Poznań

Autorzy: julia mejer, monika machnicka

Podgląd

Godło: 5616

Tytuł: NOWORZECZE

Autor: wojciech zientek

Podgląd

Godło: 9361

Tytuł: Nowa łazienka KOŁO Starego Koryta

Autorzy: joanna jęczkowska, mateusz frąszczak

Podgląd

Godło: 5220

Tytuł: Toaleta publiczna w Poznaniu

Autorzy: laura paluch, mateusz kiercz

Podgląd

Godło: 6225

Tytuł: KOŁO WARTY

Autorzy: joanna stefańczyk, magdalena baraniak

Podgląd

Godło: 9193

Tytuł: Projekt toalety publicznej z funkcją szatni boiskowej w Poznaniu

Autorzy: rafał wocial, monika węgierek

Podgląd

Godło: 2771

Tytuł: FALA

Autor: mikołaj rożek

Podgląd

Godło: 4708

Tytuł: PROJEKT MIEJSKIEJ TOALETY PUBLICZNEJ

Autorzy: Łukasz jagielski, julia niemczyk

Podgląd
<< 1 2 3 4 5 6 ... 25 >>