PROJEKT ŁAZIENKA KOŁO 2017

<< Powrót

Opis

Założeniem projektu było harmonijne wpisanie wielofunkcyjnego obiektu w otoczenie oraz zintegrowanie go z istniejącym układem komunikacyjnym. Proces projektowy poprzedziliśmy analizą istniejącego układu komunikacyjnego podczas której to wyznaczyliśmy naturalnie wytworzone przez mieszkańców ścieżki spacerowe . Następnie połączyliśmy je z komunikacją zaproponowaną przez mieszkańców w planach rewitalizacji przestrzeni dawnego koryta rzeki Warty powstałych w ramach warsztatów Revit.

W miejscu skrzyżowania się układów komunikacyjnych zaprojektowaliśmy obiekt na planie koła formy odbieranej przez człowieka jako najbardziej naturalna, przez które przeprowadziliśmy ścieżki spacerowe wytwarzające wewnątrz obiektu otwarte atrium. W wytworzonych przez ścieżki strefach zaproponowaliśmy funkcję świetlicy miejskiej będącej miejscem zabaw dzieci oraz integracji mieszkańców pobliskiego osiedla. W dalszych strefach ulokowaliśmy funkcję toalet publicznych z wydzielonym miejscem poboru opłat połączonym z pomieszczeniem technicznym oraz kawiarnie o charakterze małej gastronomi. W ostatniej strefie ulokowaliśmy  multimedialny panel informacyjny z którego turyści mogą uzyskać informacje o historii dawnego koryta rzeki Warty oraz samego Poznania . Budynek został zaprojektowany z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych takich jak oświetlenie w technologii LED które wraz z zewnętrznymi przeszkleniami oraz otwartym atrium zapewniającym naturalne doświetlenie budynku pozwalają na zredukowanie zapotrzebowania na energie elektryczną potrzebną do oświetlenia budynku. Wzdłuż głównej ścieżki dla pieszych poprowadziliśmy rampę oplatającą fragment projektowanego obiektu . Rampa umożliwia wyjście na dach i odczytanie układu urbanistycznego dawnego koryta rzeki warty oraz stanowi dobry punkt obserwacyjny pobliskiego boiska.

 We fragmentach elewacji zaproponowaliśmy okładzinę klinkierową stanowiącą nawiązanie do dawnej architektury Poznania . Chcąc stworzyć nową jakość zaprojektowaliśmy dekonstrukcyjne przejście cegły w formę boxów  pokrytych polerowaną blachą które stanowią jednocześnie element oświetleniowy boiska.