Toaleta+

<< Powrót

Opis

Obiekt tworzy nową jakość przestrzeni publicznej w okolicy starego koryta Warty w Poznaniu. Uniwersalna forma obiektu, stworzona za pomocą prostej technologii architektury modułowej. Drewniane opakowanie w sposób jednostkowy dopasowuje się do kontekstu, budując wyraźne i komfortowe relaje przestrzenne. Budynek jest swojego rodzaju landmarkiem w otoczeniu. Sam w sobie jest swoistego rodzaju placem zabaw, oferując szerokie program aktywności. Głównym celem obiektu jest integracja mieszkańców poprzez architekturę.
Zdefiniowanie problemu
Różnica terenu uniemożliwiająca dostępność na płytę boiska. Brak jednoznacznego wejścia na teren. Częste wykorzystywanie terenu jako skrótowego przejścia. Brak ogrodzenia, piłkochwytu od strony wschodniej bramki.
Skala działania
Maksymalna powierzchnia obiektu wraz z toaletą może wynosić około 185 m2.
Koncept
Projekt oparto na koncepcji uniwersalnej jednostki opakowanej w drewanianá strukturę. Modułowy “box” spełnia uniwersalne funkcje dla przedmiotowego terenu. Opakowanie wrażliwie dopasowuje się do otoczenia, rozwiązując podstawowe jego problemy.
Program
Opakowanie zapewnia nowe wejscie na teren boiska. Pozwala odgrodzić boisko, będąc swoistym piłkochwytem i konstrukcją dla oświetlenia boiska i tablicy wyników. Stanowi on też możliwość instalacji ścianki wspinaczkowej. Drewniana struktura służy jako zestaw elementów swoistego rodzaju placu zabaw.
Wewnętrz znajdują się podstawowe funkcje okołosportowe, takie jak: toaleta publiczna, szatnia, pomieszczenie dla trenera osiedlowego oraz magazyny.
Komunikacja
Obiekt pozwala pokonać różnicę terenu pomiędzy skarpą oraz płytą boiska. Nowe wejście ulokowano od strony chodnika przy przystanku autobudowym. Komunikacja wewnętrz obiektu zoranizowana jest w prosty sposób wzdłuż lini końcowej boiska. Projektowany układ komunikacyjny chciał rownież w intuicyjny sposób przeprowadzić użytkowników, chących skorzystać z działki jako skrótowego przejścia.
Konstrukcja
Obiekt nie jest na stałe związany z gruntem. Głównym założeniem konstrukcji była możliwość jej mobilności i łatwości montażu. Wewnętrzna struktura oparta jest na technologii modułowych kontenerów, typ 1CC. Zewnęrzne opakowanie wykonane jest z drewanianych profili, tworzącycych wielofunkcyjny ruszt, elewację, drabinę, schody itd.