STACJA STARA WARTA

<< Powrót

Opis

TOALETA / NADWARCIAŃSKA WYPOŻYCZALNIA LATAWCÓW

Historyczna lokalizacja przecinająca oś Rynek – Katedra, została całkowicie zatracona. Powrót do starego układu to myśl, do której dąży wielu urbanistów, dlatego projekt wybiega w przyszłość i stawia na nowatorskość traktowania przestrzeni miejskiej. Powrót do starego układu koryta Warty, jest jednym ze sposobów rekultywacji i aktywizacji autentycznych terenów miejskich. Zaprojektowano nową, innowacyjną strukturę, która nawiązuje formą do kształtu latawca i może być początkiem zmian na tym terenie. 

Nowoczesna architektura pawilonów jest modułowa, co związane jest z koncepcją dalszego rozwoju Chwaliszewa, jako dzielnicy przyrynkowej, poświęconej aktywnym formom wypoczynku. Ma to także na celu przywrócenie życia miejskiego nad rzekę. Forma, która z daleka zdradza funkcję budynku, aktywizuje społeczeństwo, architektonicznie wpisuje się w krajobraz. Wejście na teren założenia znajduje się bezpośrednio od ulicy Estkowskiego, i prowadzą do niego zarówno schody, jak i wygodna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, jak i rowerzystów rampa.