EGO

<< Powrót

Opis

Lokalizacja obiektu przy boisku sportowym, w dawnym zakolu rzeki Warty stała się inspiracją do zwielokrotnienia obecnej w bezpośrednim otoczeniu formy koła. Zaprojektowany obiekt w układzie wyspowym umożliwia użytkownikowi symboliczną drogę przez zasypane w latach 1966-69 koryto rzeki.

Ze względu na istniejące obok obiekty o charakterze ruchowym i rekreacyjnym, poszerzono budynek o funkcję szatni oraz magazyn sprzętu sportowego.

Istotną cechą lokalizacji jest zmienność perspektywy, z której toaleta jest oglądana i umożliwienie jej użytkowania z wielu stron. Z tego względu obiekt nie posiada głównego wejścia i umożliwia poruszanie się pomiędzy funkcjami pod wspólnym zadaszeniem.

Wandaloodporny charakter obiektu uzyskano poprzez otwarty układ przestrzenny, kształt elewacji i strukturę ścian-nieatrakcyjne dla potencjalnych graficiarzy i dewastatorów.

Zaproponowano obiekt wykonany z materiałów pochodzenia papierowego i elementów drewnianych. Cechuje go niski koszt inwestycyjny, lekkość konstrukcji oraz zdatność do recyklingu po okresie eksploatacji. Komponenty tekturowe zaimpregnowane przeciwogniowo i przeciwwilgociowo, spełniają wymagania higieniczno-sanitarne i przeciwpożarowe stawiane niewielkim obiektom budowlanym.

Proponowany system budowlany przewidziany jest na okres od 5 do 15 lat, co odpowiada polityce miejskiej zakładającej kilkunastoroczny okres użytkowania obiektu.

Konstrukcja ścian z elementów papierowych zapewnia wymaganą izolacyjność cieplną, dzięki pustkom powietrznym w płytach o strukturze plastra miodu i tulejach tekturowych. Obciążenia z lekkiej konstrukcji dachowej przekazywane są na ruszt drewniany poprzez tuleje tekturowe.

Pustki powietrzne w przestrzeni dachu oraz pod konstrukcją podłogi pełnią funkcję przestrzeni instalacyjnej. W budynku przewidziano wentylację mechaniczną, podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz ciepłowniczej.

Elastyczna i wodoodporna płyta gipsowo-kartonową, wykończona mozaiką ceramiczną, zapewnia zmywalną i nienasiąkliwą powierzchnię, adekwatną dla przewidywalnej funkcji. Fragmenty ścian oraz sufit wykonane zostały z blachy chromowej.

Pokrycie wierzchnie dachu stanowi membrana PVC, a świetliki wykonano z poliwęglanu komorowego, ograniczając znacznie koszty inwestycji.

Posadzka w strefie zewnętrznej, wykonana z tartanu, jest przedłużeniem istniejącego boiska. Przewidziano odnowę nawierzchni na terenie sportowym, celem podniesienia wartości estetycznych i użytkowych obiektu.