Toaleta miejska w Poznaniu - Sportowe Kamienice

<< Powrót

Opis

Prezentowany obiekt to odpowiedź na zadanie projektowe, jakim jest toaleta publiczna w przestrzeni miejskiej. Swoją formą oraz funkcją stara się nawiązać dialog z otoczeniem, zarówno w skali samej działki jak i całego miasta. Stanowi przykład nowoczesnej architektury korzystającej z odniesień do elementów historycznych. Główną ideą kształtującą formę było nawiązanie do zabudowy występującej na obszarze Starego Miasta w Poznaniu, w niedalekim sąsiedztwie opracowywanego terenu. Układ urbanistyczny ulic i placów oraz kamienic znajduje czytelne odniesienie w rzucie projektowanego obiektu. Rozczłonkowanie funkcji i umieszczenie ich w oddzielnych bryłach, których forma dachów nawiązuje do szczytowej zabudowy otaczającej rynek, pozwoliło na stworzenie między nimi interesującej przestrzeni. Wykorzystana została ona na ciągi komunikacyjne splatające wszystkie funkcje obiektu. Dzięki temu stanowi miejsce interakcji użytkowników, będąc swoistym nawiązaniem do ulic i placów miasta w skali mikro. Przestrzenna struktura siatki konstrukcyjnej jest kolejnym elementem spajającym obiekt oraz podkreśla jego nowoczesną stylistykę. Lokalizacja toalety miejskiej obok boiska sportowego silnie wpłynęła na charakter dodatkowych funkcji - w obiekcie znajduje się szereg pomieszczeń i urządzeń związanych z rekreacją i sportem. W trzech wydzielonych bryłach mieszczą się odpowiednio – toalety, wypożyczalnia sprzętu sportowego oraz szatnia i informator Urzędu Miasta w formie infokiosku. Ponadto w przestrzenną siatkę zostały wplecione inne urządzenia rekreacyjne – plac zabaw, trybuna, stojak na rowery, huśtawka czy siatki do leżenia. Na jednej ze ścian istnieje możliwość organizacji projekcji filmowych w formie kina letniego. Konstrukcja opiera się na siatce o module 90x90x90cm. Z niej wynika rozstaw stalowych słupów i rygli konstrukcyjnych. Ściany zaprojektowano w technologii szkieletowej. Elewacje stanowią panele poliwęglanowe, za nimi znajduje się pustka powietrzna mieszcząca podświetlenie ścian. Szkielet wypełniony jest izolacją termiczną, a warstwę wewnętrzną stanowią płyty gipsowo-kartonowe oraz wykończenie zależnie od przeznaczenia pomieszczenia. Podłogę obiektu stanowi warstwa wykończenia oparta na belkach drewnianych z izolacją termiczną i przeciwwilgociową. Pod nimi znajduje się ruszt stalowy, który spoczywa na bloczkach betonowych. W otoczeniu terenu zaproponowano zmiany dotyczące dojść pieszych, ogrodzenia działki oraz zastosowania piłkochwytów za bramkami boiska