Wyniki XVI Konkursu Sanitec Koło na „Projekt Łazienki 2014”

Lista laureatów konkursu KOŁO „Projekt Łazienki 2016” w Płocku. Ocena jury z uzasadnieniami

Grand Prix „Łazienka KOŁO 2016” – 20 000 zł

Praca nr 13, godło 5072

Autorzy: Stanisław Łakiński, Łukasz Spychaj

Poznań

 

Nagroda została przyznana za wyraźne ukształtowanie miejsca rekreacji, zabaw, spotkań, dla którego toaleta miejska jest tylko jednym z powodów do złożenia tam wizyty . Sztucznie ukształtowany wzgórek, kryjący toaletę będzie intrygował i zachęcał mieszkańców do różnorodnej aktywności. Porośnięta endemiczną roślinnością skarpa w lecie będzie miejscem spotkań, a w zimie górką saneczkową. Proekologiczne ukształtowanie przestrzeni trafnie odczytuje współczesne wyzwania jakie stają przed humanistyczną sztuką, jaką jest architektura.

Trafnie nanizano obiekt na istniejący wydeptany skrót pomiędzy ciągami pieszymi.

Ciekawie rozwiązano strefę wejścia z ławką i miejscem na rowery. Użyto najprostszych naturalnych materiałów: beton i szkło.

W dalszych fazach projektu zaleca się przeanalizowanie konieczności retencjonowania wody opadowej i ponowne jej użycie do podlewania roślin na skarpach oraz rezygnację z drogiego i trudnego w utrzymaniu systemu kontroli dostępu zaproponowanego w projekcie.

 

 

Wyróżnienie I stopnia – 8000 zł

Praca nr 7, godło 3187

Autorzy: Antoni Łanocha, Agnieszka Biesaga

Kraków

 

Autorzy projektu z uwagą podeszli do analizy otoczenia miejsca, w którym planowana jest realizacja toalety konkursowej. Wydeptana przez mieszkańców ścieżka biegnąca „na skróty” przez środek terenu przeznaczonego na realizację stała się osią idei projektu. Ścieżka ta dzieli jednocześnie zaprojektowaną toaletę na dwie strefy – sanitarną i usługową.

Projektanci przewidują uzupełnienie podstawowej funkcji obiektu o punkt informacji miejskiej, mały punkt gastronomiczny, a nawet miejsce opłacania rachunków (mikro-poczta). Poza tym, projekt uwzględnia elementy pozwalające na krótki odpoczynek (ławka, stojaki rowerowe). I ta właśnie relatywnie obszerna funkcja społeczna jest dużym atutem pracy.

Całość w zawartej, estetycznej w swej prostocie bryle, która formą i kolorystyką nawiązuje do okolicy wielkopłytowej architektury. Obiekt efektywnie wykorzystuje teren przewidziany na inwestycję.

Jednocześnie jury wskazuje na możliwość optymalizacji planu części sanitarnej, wątpliwości budzi też brak pomieszczenia do opieki nad niemowlętami.

 

Wyróżnienie II stopnia – 4000 zł

Praca nr 3, godło 1911

Autor: Michał Bakuła

Sierpc

 

Wyróżnienie przyznano za:
- udaną próbę stworzenia multi - funkcjonalnego obiektu;
- czytelną formę podkreślającą wyodrębnienie stref funkcjonalnych;
- zapewnienie miejsc wypoczynku i miejsc vendingowych;
- izolację strefy wypoczynku w stosunku do wejść do toalet oraz powiązanie jej z otoczeniem.

 

Problematyczne są:
- szerokość korytarza prowadzącego do sanitariatów;
- brak zadaszenia nad częścią strefy wypoczynkowej.

 

Wyróżnienie równorzędne III stopnia – 2000 zł

Praca nr 14, godło 5315

Autorzy: Kacper Radziszewski, Jakub Grabowski

Gdańsk

 

Praca poszukująca związku formy z przestrzenią dość dawnej zabudowy wielorodzinnej minionej epoki. Został tu zastosowany modułowy układ zarówno w rzucie, jak i samej bryle. kojarzący się bez wątpienia z modułowością architektury „wielkiej płyty”.

To co wyróżnia pracę to jej lekkość, która może być potraktowana jako opozycja, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, do miejsca. Prosty układ modułów poświęconych funkcji toalety, wzbogacony jest o moduł funkcji dodatkowych, w tym przypadku czasowych ekspozycji. Transparentność bryły, smukłość podpór w umiejętny sposób eksponuje otaczającą obiekt zieleń.

 

 

Wyróżnienie równorzędne III stopnia – 2000 zł

Praca nr 16, godło 6183

Autor: Damian Fryde, Szamil Jachimczyk, Damian Granosik

Łodź

 

W pracy zaproponowano zwarty pawilon mieszczący minimum wymaganych funkcji, z którego logiki formy wynikła ławka schowana pod zadaszeniem. Może ona pełnić pożądaną funkcję integracyjną choć, z racji na swą wielkość, w niedużym zakresie. Opracowanie elewacji wymknęło się spod kontroli projektanta. Ilość motywów i materiałów jest nieadekwatna do wielkości obiektu. Wątpliwości budzi też sposób rozwiązania przestrzeni komunikacyjnej wewnątrz pawilonu, która jest ciasna i niedoświetlona.

 

 

Wyróżnienie równorzędne III stopnia – 2000 zł

Praca nr 20, godło 9794

Autor: Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Aleksandra Boniecka

Warszawa

 

Obiekt toalety został wkomponowany w zieloną przestrzeń osiedla z wielkiej płyty. Jego podstawowym walorem jest wykorzystanie istniejących powiązań komunikacyjnych, zwarta bryła oraz zaprojektowanie dachu jako piątej elewacji, która jest widoczna z okien okolicznych budynków.

Zaprojektowane toalety oraz pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem mają bezpośrednie wyjście na zewnątrz, co może utrudniać korzystanie z tych pomieszczeń zimą. W projekcie nie przewidziano funkcji fakultatywnych, które stanowiłyby o większym wykorzystaniu obiektu.

Zaproponowana ławka oraz stojaki na rowery są podporządkowane wyłącznie funkcji toalet. Nie wskazano również sposobu wykorzystania magazynu, ani nie zagospodarowano przestrzeni wokół obiektu.

 

Wyróżnienie Internautów – 2000 zł

Godło 6758

Autorzy: Bartosz Młynarski, Dariusz Michałkowski

Dubiecko, Osieczna