Konkurs Koło

ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA

Projektowanie w przestrzeni zespołu parkowo-pałacowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie stanowi wyzwanie intelektualne, oparte na interdyscyplinarnej wiedzy, rzetelnej interpretacji przeszłości oraz analizie potrzeb współczesności.

dowiedz się więcej
Poznaj styl Merliniego
fot. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zadanie konkursowe:

KONKURS KOŁO 2022 - ZAPROJEKTUJ PAWILON WSCHODNI WYSTAWOWO-RECEPCYJNY Z FUNKCJĄ TOALETY PUBLICZNEJ W MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE

01 ZAREJESTRUJ SIĘ na stronie, żeby utworzyć konto swojego zespołu i otrzymywać ważne powiadomienia o kolejnych etapach konkursu.
02 SPRAWDŹ regulamin i szczegóły konkursu w zakładce „materiały do pobrania”. Zapoznaj się z przytoczonymi w regulaminie wytycznymi dotyczącymi form i materiałów wykończeniowych, które mogą być stosowane na terenie królewskich ogrodów wilanowskich.
03 STWÓRZ projekt koncepcyjny pawilonu wystawowo-recepcyjnego z funkcją toalety publicznej na użytek Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Pamiętaj, że umiejętność wpisania w kontekst otoczenia, proekologiczne rozwiązania, funkcjonalność i nowatorstwo projektu oraz uwzględnienie w nim wymagań ergonomicznych i ergonometrycznych to główne wytyczne projektowe.
04 ZAPLANUJ obiekt tak, aby spełniał wymóg powszechnej dostępności, w tym odpowiadać na potrzeby odbiorców o szczególnych potrzebach, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze czy opiekunowie z małymi dziećmi. Szczegółowe wytyczne zostały określone w regulaminie konkursu.
05 ZGŁOŚ swoją pracę, wgrywając projekt na stronę konkursową. Zaplanuj załadowanie plików na stronę z wyprzedzeniem.
Termin składania prac: 04.05.2022 r.

Lokalizacja

Lokalizacja obiektu konkursowego to pawilon wschodni, który powstanie w północnej części ogrodów królewskich Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, tuż obok Oranżerii.

sprawdź w google maps
ikona
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie planuje realizację jednego z kluczowych dla rozwoju Muzeum przedsięwzięcia, polegającego na ,,Remoncie i przebudowie budynku Oranżerii wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie budynku Oranżerii wraz infrastrukturą techniczną". W ramach rozbudowy planowane jest wykonanie dwóch wolnostojących pawilonów, funkcjonalnie i komunikacyjnie połączonych z budynkiem Oranżerii. Planowane jest przywrócenie Oranżerii jej oryginalnej funkcji ekspozycji głównie doniczkowych drzew cytrusowych, w połączeniu ze stałą wystawą oryginalnych, XVIII-wiecznych rzeźb ogrodowych Redlera i Siegwitza.
ikona
Pawilon wschodni (konkursowy) jedno lub dwukondygnacyjny z kondygnacją podziemną, stanowić ma główne wejście do budynku Oranżerii dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pawilon powinien zawierać przestrzeń recepcyjną, szatnię, sanitariaty męskie, sanitariaty damskie, toalety dla osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem, dwa pomieszczenia porządkowe, komunikację pionową (schody, winda), punkt informacyjny i ewentualnie kiosk muzealny.
ikona
Obiekt konkursowy poprzez swoje funkcjonalności, powinien pozytywnie wpływać na zachowania użytkowników budynku i przyległego do niego terenu pod względem świadomości wartości chronionych zasobów przyrody, ekologii, dobrych praktyk w zakresie dostępności. Projektowane obiekty powinny posiadać niezależną konstrukcję nieingerującą w zabytkową substancję obiektu, wszelkie prace budowlane powinny mieć charakter odwracalny w sposób nie naruszający struktury stanu technicznego zabytku.

Nagrody

Suma nagród 60 000 PLN

25 000 PLN GRAND PRIX – „PROJEKT ŁAZIENKI 2022”
7 000 PLN Jedno wyróżnienie
I STOPNIA
3 000 PLN Jedno wyróżnienie
II STOPNIA
1 000 PLN Trzy wyróżnienia
III STOPNIA
5 000 PLN Jedna nagroda specjalna za najlepiej zaprojektowane wnętrze łazienki
3 000 PLN Jedna nagroda specjalna za najlepiej zaprojektowaną toaletę publiczną zgodną z zasadami projektowania uniwersalnego
2 000 PLN Jedna nagroda specjalna za projektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju i wykorzystanie materiałów odnawialnych oraz przyjaznych dla środowiska, zastosowanie źródeł energii odnawialnej, projektowanie rozwiązań mających na celu zmianę nieekologicznych zachowań mieszkańców i turystów
Debiut Roku Miesięczne, płatne staże dla dwóch laureatów nagrody w wybranym przez Organizatora biurze architektonicznym dla studentów minimum II roku Wydziału Architektury

harmonogram konkursu

do 31.03
Nadsyłanie pytań
do 04.05
Ostateczny termin składania prac na www.konkurskolo.pl
26.05 - 12.06
Głosowanie Internautów
14.06
Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników

Realizacje konkursowe

slide
Grand Prix 2010 Katarzyna Szpicmacher, Maja Matuszewska, Aleksandra Krzywańska

Pawilon Plażowy w Warszawie

realizacja projektu konkursowego z 2010 roku

Zobacz wszystkie

slide
Grand Prix 2007 Piotr Musiałowski, Łukasz Przybyłowicz

Toaleta w Kazimierzu Dolnym

realizacja projektu konkursowego z 2007 roku

Zobacz wszystkie

slide
Grand Prix 2012 Jakub Pszeniczny, Katarzyna Pszeniczna, Urszula Gacek

Toaleta w Krakowie
przy Rondzie Mogilskim

realizacja projektu konkursowego z 2012 roku

Zobacz wszystkie

slide
Grand Prix 2013 Zuzanna Szpocińska, Anna Boruta

Toaleta konkursowa
przy ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach

nagrodzona w 2013, w trakcie realizacji

Zobacz wszystkie

slide
Grand Prix 2016 Stanisław Łakiński, Łukasz Spychaj

Toaleta konkursowa
przy Al. Roguckiego w Płocku

Grand Prix z 2016 roku, zrealizowane

Zobacz wszystkie

Partnerzy i patronaty

Organizator:
geberit
Partner:
Wil_Logo_muzeum (1)
Patronat honorowy:
sarp
Patronat honorowy:
asp
Patronat honorowy:
pwwa
Patronat honorowy:
saw
Patronaty medialne:
elle_
label
RP
sukces
kampus
3Ab_2
WhiteMad
dobre wnętrze
architektura
czas na wnętrze
weranda
snob
rzut
Szarch
szw
bryła
magazif
urzadzamy
DB
nw_2
design doc