Projekt:
#1073 - Toaleta KOŁO szlaku

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1073

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

ZAŁOŻENIE
Podczas projektowania toalety publicznej w okolicach Polany Huciska na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, naszym głównym założeniem było stworzenie ciekawej i funkcjonalnej przestrzeni dla jej użytkowników. Na uwadze mieliśmy maksymalne wpasowanie się w otaczający naturalny krajobraz podhalański. Bryła nawiązująca do lokalnej architektury drewnianej została zinterpretowana w nowoczesny sposób. Charakterystyczna trójkątna przysadzista forma została delikatnie zmodyfikowana poprzez zmianę kąta nachylenia dachu na jej zachodniej stronie. Dzięki temu wytworzyliśmy przestrzeń odpoczynku z siedziskami zapewniając bezwietrzny azyl użytkownikom. Wnętrze budynku toalety zostało doświetlone poprzez naświetla nad drzwiami wejściowymi, a także dzięki świetlikom sufitowym w każdym pomieszczeniu. Naturalne światło wpadające do wnętrza przez świetliki ogranicza zużycie energii elektrycznej a także zapewnia odpowiednią intymność użytkowników.

MATERIAŁY
W koncepcji użyto materiałów takich jak drewno naturalne oraz opalone, kamień polny oraz szkło. Główny materiał konstrukcyjny i elewacyjny to drewno pozyskane z okolicznego drzewostanu. Drewno opalane jest odporne na działanie warunków atmosferycznych a także na działanie ognia. Wnętrze toalet ze względu na przepisy sanitarne zostały wykończone tynkiem betonowym do wysokości 2 metrów.

UŻYTKOWANIE
Obiekt toalety został umiejscowiony w narożniku działki w sąsiedztwie drzew. Dzięki temu budynek jest dobrze wyeksponowany jednocześnie nie zasłaniając osi widokowych na roztaczające się wokół górskie krajobrazy. Zgodnie z duchem projektowania uniwersalnego w budynku nie ma barier architektonicznych takich jak progi czy schody. Wejścia do toalet zostały zaprojektowane od północnej i południowej strony budynku zapewniają czytelny i bezkolizyjny układ.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9