Projekt:
#1147 - ŁAZIENKA KRÓLEWSKA

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1147

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Pawilon zlokalizowany na terenie zabytkowego ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Nawiązując do kompozycji zabytkowej przestrzeni, budynek został zorientowany równolegle do granicy działki.
Przy kreacji pawilonu istotne było uwzględnienie twórczości Dominika Merlini. Głównym założeniem przy tworzeniu obiektu była symetryczność oraz zwartość bryły na planie kwadratu z centralnym kołem.
Zlokalizowanie strefy komunikacji w centrum budynku umożliwiło stworzenie swobodnego dostępu do poszczególnych stref w obiekcie, co usprawnia obsługę zwiedzających w obrębie pawilonu. Strefę wejściową akcentuje kolumnowy portyk od frontu budynku. Po obydwu stronach korytarza wejściowego zlokalizowane zostały strefa z biletomatami oraz punkt sprzedaży typu kiosk. Na środku strefy wejściowej informacyjny punkt samoobsługowy w formie wolno stojącego ekranu dotykowego. Wnęki w ścianach wykorzystano na zabudowane stojaki na ulotki, z zamykanymi półkami jako schowki. Strefa toalet znajduje się w tylnej części budynku.
Do wejścia prowadzi rampa o lekkim spadku, co umożliwia dostęp do obiektu wszystkim grupom odbiorców, w tym również osób niepełnosprawnym.
W projekcie uwzględniono oświetlenie wewnętrzne jako wbudowane energooszczędne oprawy LED typu downlight oraz oświetlenie zewnętrzne w formie opraw posadzkowych umieszczonych pomiędzy kolumnami portyku jako podświetlenie strefy wejściowej. Okrągły sufit wykończono jako święcący sufit napinany.
Materiałem elewacyjnym są płyty włóknocementowe barwione w masie w kolorze białym. Układ płyt na elewacji nawiązuje do historycznych pilastrów na fasadach. Zastosowano dwa rodzaje wykończeń płyt: jedna gładka, przypominająca strukturę tynku, druga o strukturze 3D, imitująca rustykowane fasady historyczne.
Fasady zwieńczone zostały attyką, przypominającą historyczną tralkową balustradę.
Konstrukcja budynku składa się ze ścian murowanych i stropów z betonu komórkowego. Dach czterospadowy zwieńczony lekkim okrągłym stropem. Obiekt wyposażony w instalacje: wod.-kan., elektryczną, wentylację mechaniczną, internet, monitoring. W projekcie wykorzystano pompę ciepła w funkcji ogrzewania i chłodzenia. Odzysk wody szarej. Armatura na podczerwień.
Wykorzystanie materiałów odnawialnych przyjaznych dla środowiska – elewacyjne płyty włóknocementowe, beton komórkowy. Energooszczędność – System elewacji wentylowanej, beton komórkowy jako dobry termoizolator. Odnawialne źródła energii – zastosowanie pompy ciepła, odzysk wody szarej.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9