Projekt:
#1178 - PROJEKT KONCEPCYJNY TOALETY PUBLICZNEJ W TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1178

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny toalety publicznej w rejonie Polany Huciska w Dolinie Chochołowskiej na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Lokalizację obiektu przewidziano w zachodniej części działki nr ewid 7780.
Zaproponowana architektura to uproszczona forma góralskiej chaty. Wydobycie tego, co stanowi istotę miejscowej architektury i przeniesienie jej cech na współczesną architekturę świadczy o szacunku do tego co autentyczne. Podobnie jak ławka stojąca przed góralską chatą, tak i taras zaczynający się na elewacji zachodniej, przekształca architekturę w tło życia codziennego.
Do dwuspadowej formy wprowadzona została wewnętrzna prostopadłościenna bryła, dzięki czemu wyeksponowana została konstrukcja budynku. Zewnętrzna powłoka wykonana z betonu z pokruszonych fragmentów skał łączy w sobie to co nowe, z tym co lokalne. Wewnętrzna powłoka wylewając się na zewnątrz tworzy ramy otworów oraz elementy małej architektury. Zastosowany metal, poprzez naturalne procesy starzenia sprawia, że budynek żyje wraz z użytkownikami. Zwrócenie uwagi na przemijanie ma szanse skłonić turystów do refleksji na temat skutków nieprzemyślanej działalności człowieka w miejscach tak wyjątkowych jak Dolina Chochołowska.
Projektowany obiekt podzielony został na dwie części – pawilon główny mieszczący toalety oraz budynek techniczny przeznaczony na stację trafo. Uniezależnienie danych funkcji ułatwi eksploatację obiektu. Wejście do budynku toalet przewidziano po stronie południowej, spełniając wymóg powszechnej dostępności, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Dzięki spadkowi terenu płyta fundamentowa unosi się, tworząc przy elewacji północnej taras oraz ławkę od strony zachodniej. Przy niej zaprojektowane zostały krany, wykorzystujące wodę z pobliskiego potoku. Korzystanie z tego co daje natura ma szansę zmienić nieekologiczne zachowania turystów ukształtowane przez konsumpcjonizm.
Projektowany budynek od wschodu przylega do gęsto rosnącej wysokiej zieleni. Otwierające się na nią horyzontalne okno, we wnętrzu tworzy żywy obraz stale zmieniający się pod wpływem czasu, pogody. Posadowienie w postaci płyty fundamentowej nie narusza strefy korzeni rosnących w pobliżu drzew.
Obiekt spełnia założenia przyjęte w warunkach konkursu. Dzięki zastosowanym materiałom, jest to obiekt całoroczny. Koncepcja przewiduje system automatycznego czasowego ograniczenia dostępu z zewnątrz w ciągu nocy oraz wykorzystanie wody szarej w celach eksploatacyjnych.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9