Projekt:
#1205 - KOŁO PODHALA

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1205

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Problem towarzyszący wyprawie w góy to brak obiektów do załatwiania potrzeb fizjologicznych. W Dolinie Chochołowskiej zaprojektowano budynek toalety publicznej wpisujący się w górskie otoczenie. Bryłą i charakterem nawiązuje do pasterskiej architektury Podhala. Dwuspadowy dach o kącie nachylenia 54 stopnie i łączniku 49 stopni został pokryty w większości gontem charakterystycznym dla tego regionu. Rozczłonkowanie dachu i zróżnicowanie materiałów ma na celu optyczne skrócenie budynku, tworzy podział funkcjonalny wewnątrz, doświetla wnętrze oraz podkreśla główne wejście. Elewacja szczytowa południowa zostanie wykończona naturalnymi deskami, zaś północna mchem. Budynek nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko, a wręcz ma pomóc w utrzymaniu czystości. Do budowy zaproponowano w większości naturalne, lokalne materiały - drewno i gont. Na plac budowy konieczne będzie dostarczenie okien z szybami fotowoltaicznymi w kolorze zielonym. Ogrzewanie gruntową pompa ciepła będzie się odbywać za pomocą kanałów nadmuchowych prowadzonych między jętkami w przestrzeni technicznej. Budynek będzie wyposażony w wentylację mechaniczną z rekuperacją w celu odzysku ciepła. Obiekt zaprojektowano w takim sposób, aby infrastruktura techniczna (instalacje wodne, kanalizacyjne, nawiewy i wywiewy rekuperacji oraz ogrzewanie były prowadzone w ukrytych przestrzeniach pod podłogą lub nad jętką. W terenie zaprojektowano zbiornik na wodę deszczową oraz separator, który ma oczyścić wodę do spłukiwania toalet. Do zbiornika prowadzą rury zbierające wodę z dachu, które zostały osadzone w opasce żwirowej na terenie. Konstrukcje obiektu zaprojektowano, jako lekką szkieletową. Program funkcjonalny obiektu przewiduje toaletę damską i toaletę męską, które znajdują się w części budynku po lewej stronie od wejścia. W mniejszej części po prawej stronie przewidziano toaletę dla osób z niepełnosprawnościami i pomieszczenie techniczno-magazynowe. Osobne wejście zewnętrzne w prawej części budynku zaprojektowano dla pomieszczenia trafo i pomieszczenia gospodarczego z oknem dla pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Teren wokół zagospodarowano tak, aby ze szlaku do toalet prowadziły dwie "naturalne" ścieżki. Ma to zapobiec niszczeniu nowych nasadzeń fioletowych krokusów przez chęć skrócenia sobie dojścia. Obok toalety przewidziano stojaki na narty i inne sprzęty.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9