Projekt:
#1255 - TOALETA KOŁO SZLAKU

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1255

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Projektowany budynek toalet publicznych usytuowany zostanie w południowej części przedmiotowego terenu. Lokalizacja jest dobrze nasłoneczniona, jednak obiekt przewidziany jest pod ścianą drzew, gdzie latem utrzymuje się niższa temperatura i z tego względu przenoszone są w to miejsce obecnie funkcjonujące toalety przenośne. Po północnej stronie budynku projektuje się wolno stojącą ścianę ze skosem, która nawiązuje do górzystego terenu okolic. Tworzy ona zadaszone wejście do wolnostojącego budynku. Można tam zarówno schować się w sytuacji złych warunków pogodowych jak i przy nadmiarze promieni słonecznych. Kształtem budynek nawiązuje do linii gór, a kalenica dachu do szczytów górskich. Budynek usytuowany jest równolegle do szlaku. Docelowo projekt powinien być wykonany z naturalnych materiałów występujących w rejonie Podhala. Elewacje wewnętrznej bryły wykończone będą termowanym drewnem, które nie nadaje się do wykorzystania konstrukcyjnie z powodu zmiany właściwości. Dzięki procesowi termowania zostanie zminimalizowana konieczność konserwacji i co za tym idzie nakładów finansowych. Zewnętrzna bryła o nieregularnym kształcie będzie wykończona łupkiem z kamienia naturalnego. Materiał ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na czynniki środowiskowe. Energia elektryczna- będzie produkowana dzięki panelom słonecznym, w nadmiarze będzie magazynowana w akumulatorach, które głównie będą wykorzystywane po zmroku oraz w dni mało słoneczne. Dookoła budynku nie znajdują się miejsca gromadzenia odpadów, jedynie w środku z powodów występowania zwierząt na tym terenie. W projekcie zostaną uwzględnione także tablice informacyjno- edukacyjne dla zwiększenia bezpieczeństwa turystów jak i samej doliny oraz miejsca przeznaczone na odpoczynek. Całość obiektu została przystosowana dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie urządzeń przystosowanych do korzystania przez osoby ograniczone ruchowo oraz dostosowanie komunikacji zewnętrznej wokół budynku, otworów drzwiowych, przejść i przejazdów, zrównanie krawężników z poziomem chodnika. W budynku projektowanym przewiduje się trzy toalety ogólnodostępne, w tym damską, męską oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych z przewijakiem. Do każdej toalety prowadzi zadaszone wejście z zewnątrz. Pomieszczenie gdzie znajdują się umywalki pełni również funkcję przedsionka. W budynku przewidziano pomieszczenie dla pracownika TPN, techniczno-magazynowe oraz pomieszczenie stacji trafo.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9