Projekt:
#1264 - Toaleta publiczna - deszczowy pawilon

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1264

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Ideą projektu było stworzenie budynku, nawiązującego formą oraz wykorzystanymi materiałami do stylu zakopiańskiego, który jest głęboko zakorzeniony w otaczającym górskim krajobrazie. Ze względu na obecne wyzwania stawiane przez zmiany klimatyczne, budynek został zaprojektowany w sposób umożliwiający wykorzystanie naturalnych zasobów, takich jak woda deszczowa czy energia słoneczna .
Bryła pawilonu wpisuje się w otoczenie ze względu na spadziste dachy oraz wykorzystane naturalne materiały wykończenia elewacji, tj. drewniany gont. Samą formą budynek toalety publicznej nawiązuje do kształtu górskich szczytów oraz historycznych zakopiańskich chat. Spadzisty kształt dachów wraz z ukrytym system rynien, zostały zaprojektowane również w celu zwiększenia ilości zbierania deszczówki oraz możliwości montażu paneli fotowoltaicznych. W celu wykorzystania jak największej powierzchni, jaką oferuje nam bryła budynku, zewnętrzne ściany budynku zostały zaprojektowane w minimalnym spadku. Dzięki temu woda zebrana z powierzchni ścian może zostać również wykorzystana jako woda szara, np. do spłukiwania toalet oraz nawadniania zaaranżowanych terenów zielonych w okolicy pawilo nu. Szersza przyziemna część budynków była również jedną z charakterystycznych cech podhalańskiego budownictwa.

Poza toaletą publiczną, w pawilonie została zaprojektowana przestrzeń informacyjno-edukacyjna, która może uświadamiać potencjalnych użytkowników o zmianach klimatycznych, następstwach śmiecenia, czy szeroko pojętej ekologii.
W celu zapewnienia dodatkowej wygody, w części wejściowej znajduje siedzisko, z którego widoczne jest drzewo iglaste, będące centralnym punktem wewnętrznego patio.

W celu jak najmniejszej ingerencji w środowisko, nawierzchnia patio, ścieżka doprowadzająca do budynku oraz jego elewacje zostały wykonane z drewnianych desek oraz gontu, które mogą być uzyskane z pobliskich tartaków, co przyczyni się do zminimalizowania śladu węglowego. Konstrukcja budynku została zaprojektowana w systemie szkieletowym w celu zmniejszenia ilości produkcji dwutlenku węgla - produkcja betonu jest odpowiedzialna za 7% globalnej emisji dwutlenku węgla.
W wewnętrznej części budynku wykorzystano materiały wykończeniowe, które są utrzymane w stonowanej, ziemistej kolorystyce szarości oraz ciemnej zieleni. Również wewnątrz przewidziano miejsce na plakaty, które miałyby za zadanie edukowanie użytkowników.
Architektura może edukować turystów i uczyć szacunku do otaczającej natury.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9