Projekt:
#1269 - Hora

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1269

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Wizja miejsca:
Związana z kontekstem i odpowiadająca na potrzeby użytkowników zorganizowana przestrzeń o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym.

Idea:
Budowa korelacji z otoczeniem poprzez kształtowanie dostępnego terenu oraz projektowanego budynku w nawiązaniu do przestrzeni oraz obiektów występujących w rejonie Doliny Chochołowskiej.

Koncepcja:
Wydłużona i wyraźnie załamana bryła projektowanego budynku nawiązuje do rozciągających się na horyzoncie pasm gór, które występujące na niejednakowo odległych planach tworzą charakterystyczny górski krajobraz. Zaakcentowane za pomocą dynamicznego spadku dachu wejście główne budynku przywodzi na myśl otwór prowadzący w głąb jednej z licznych tatrzańskich jaskiń. Wąski trakt, duży kąt nachylenia połaci dachowych oraz nisko opuszczony okap odnoszą się z kolei do występujących w rejonie tradycyjnych kolib pasterskich.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9