Projekt:
#1281 - Projekt koncepcyjny toalety miejskiej dla Muzeum Łazienki Królewskie

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1281

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Najbliższe otoczenie i sam Pałac Na Wodzie były punktem wyjścia i prawdziwą inspiracją pracy projektowej. Najważniejszym celem było stworzenie pawilonu, który dobrze odpowiadałby swojej funkcji oraz był współczesnym dodatkiem do zabytkowej przestrzeni Łazienek.
Przy projektowaniu doceniono wartość symetrii, która jest ważną cechą zabudowań w Łazienkach Królewskich. Część frontowa elewacji pawilonu jest zaprojektowana na łuku, z prostokątną wnęką będącą przedsionkiem toalet. Jest to wynik obserwacji południowej elewacji Pałacu Łazienkowskiego, inspiracja istniejącym tam portykiem wgłębnym.
Pomysł zastosowania okrągłych świetlików w projekcie zapoczątkowany został przez obserwację pałacowego belwederu z półkolistym naświetlem.
Kolejnym punktem podczas zbierania inspiracji był Wodozbiór, który w czasach panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego pełnił funkcję cysterny zbierającej wodę, sprzedawaną później spacerowiczom w niewielkim kiosku.
W pawilonie, mimo niedużej dostępnej przestrzeni, udało się osiągnąć czytelny podział na strefy funkcjonalne oraz zapewnić dobrą komunikację dla użytkowników. Zachowano wszelkie, wymagane przez warunki techniczne, odległości.

Konstrukcja budynku
Ściany zewnętrzne: przegroda dwuwarstwowa (pustak ceramiczny 18,8 cm; izolacja 12 cm piana PUR; kamień trawertyn- odcień dobrany do elewacji oficyny ermitażu)
Współczynnik przenikania ciepła projektowanej ściany zewnętrznej jest zgodny z nowymi wymaganiami izolacyjności cieplnej zewnętrznych przegród budowlanych według warunków technicznych na rok 2021.
Dach: stropodach pełny z warstwą izolacji termicznej ( 20 cm wełny mineralnej), odwodnienie do wewnątrz budynku.
Zadaszenie : stalowe profile zamknięte, malowane proszkowo na odcień ceglany, pokrycie wykonane z przeźroczystej membrany ETFE.

Rozwiązania zmniejszające negatywny wpływ budynku na środowisko:
Naziemna instalacja wody szarej- 3 zbiorniki o pojemności 500 L każdy (zbiornik napowietrzający, zbiornik filtracyjny i zbiornik na wodę czystą).
Naziemny zbiornik na wodę deszczową o pojemności 1000 L- woda przeznaczona do spłukiwania misek ustępowych i sprzątania.
Na wschodniej elewacji zaplanowano przestrzeń na kilka budek dla pożytecznych owadów.
Mniejsze zużycie wody i odprowadzanie ścieków, dzięki wykorzystaniu dwuczęściowego spłukiwania w trybie ekonomicznym 2/4 L.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9