Projekt:
#1290 - TOALETA W GÓRACH

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1290

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PONIŻSZEGO PROJEKTU TO WYGODNE DOBRZE OŚWIETLONE ŁAZIENKI ŚWIATŁEM
NATURALNYM. MA BYĆ TO RÓWNIEŻ MIEJSCE GDZIE MOŻNA CHWILOWO ODPOCZĄĆ WYGODNIE OD CHWILOWEJ
WĘDRÓWKI. UZYSKANIE TAKIEGO EFEKTU BYŁO MOŻLIWE DZIĘKI OKNOM POŁOŻONYM W GÓRNYCH PARTIACH ŚCIAN I
ZABEZPIECZONE BLACHĄ PERFOROWANĄ. ŚCIANY OBŁOŻONE KAMIENIEM NATURALNYM RZECZNYM. ZADASZENIE O
KONSTRUKCJI STALOWEJ OBŁOŻONE ŁATAMI DREWNIANYMI OD STRONY SPODNIEJ. ZEWNĄTRZ OBŁOŻONE BLACHĄ O
ODPOWIEDNIM WZORZE I KSZTAŁCIE.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9