Projekt:
#1295 - Przydrożna szczelina - Projekt łazienki w Dolinie Chochołowskiej

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1295

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Ideą przewodnią projektu jest droga i wpisanie w nią obiektu jako jej integralną część. Droga w projekcie jest połączona z istniejącą, poprowadzona między dwiema bryłami projektowanego obiektu, częściowo przykryta zadaszeniem, przypominająca skalną szczelinę - miejsce odpoczynku i schronienia. Bryła budynku - współczesna, nawiązuje materiałowo do tradycyjnej lokalnej architektury. Porządek bryły ma symbolizować spokój i synergię człowieka z naturą.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9