Projekt:
#1327 - Toaleta koło szlaku - miejsce biesiady

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1327

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Założeniem projektu było wpisać się w teren Polany Huciska, tak aby nadać jej nowy wyraz przestrzenny, wykorzystując do tego już istniejące ścieżki. Budynki wchodzące w skład kompleksu to toaleta publiczna, budynek administracyjny z funkcją biesiadną oraz wiata śmietnikowa. Przestrzeń, którą tworzą, służy za strefę odpoczynku dla turystów.
Swoją formą toaleta nawiązuje do tradycyjnej architektury podhalańskiej o spadzistych dachach krytych dranicą i ścianach wykonanych z modrzewiowych płaz. Rozmieszczenie pomieszczeń opiera się na zwyczajowym podziale tatrzańskiej chaty na trzy izby: środkową, czyli sień; oraz dwie boczne: czarną i białą. Rozkład ten został odzwierciedlony w kolorze wystroju pomieszczeń.
Przeszklenie sieni służy zapewnieniu wnętrzu odpowiedniej ilości światła oraz zapewnienie oczekującym atrakcyjnej przestrzeni oczekiwania. Dodatkowo spełnia funkcję ochronną przed deszczem. Toaleta damska została przesunięta w głąb budynku względem sieni w celu zapewnienia większej przestrzeni dla oczekujących w kolejkach, które zazwyczaj towarzyszą takim obiektom. Korytarz zapewnia miejsce dla wywieszenia plakatów edukacyjno-informacyjnych. Przesuwne drzwi do budynku toalety zapewniają możliwość odcięcia obiektu od użytku w nocy.
W projekcie zostały uwzględnione rozwiązania proekologiczne. Woda wykorzystywana w obiegu pochodzi ze zbiornika deszczówki. W budynku administracyjnym dach służy jako schronienie przed deszczem; dodatkowo został on wyposażony w kolektory słoneczne umieszczone od strony południowej celem zapewnienia obiektowi energii solarnej.
Z racji tego, jak wielkim problemem w Tatrzańskim Parku Narodowym jest kwestia ochrony przyrody, ważnym elementem projektu jest kwestia umiejscowienia śmietników i zabezpieczenia ich przed dzikimi zwierzętami. Wiata śmietnikowa została zaprojektowana tak, aby uniemożliwić do niej dostęp naturalnym mieszkańcom parku narodowego. Została obudowana ściankami od zewnętrznej strony kompleksu, a kubły na śmieci zaopatrzone zostały w wąskie otwory utrudniające sięgnięcie do środka.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9