Projekt:
#1350 - Przedplon

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1350

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

PRZEDPLON - (hodowla lasu, szczegółowa hodowla lasu), Osłonowy drzewostan mający za zadanie wytworzenie warunków środowiska leśnego na powierzchni odsłoniętej, pozwalających na założenie drzewostanu złożonego z gatunków odpowiadających możliwościom produkcyjnym siedliska, zazwyczaj cienioznośnych.

PRZEDPLON to projekt toalety publicznej zlokalizowanej na polanie Huciska przy szlaku prowadzącym do doliny Chochołowskiej. Ideą projektu jest minimalizowanie wpływu projektowania, budowy i późniejszego użytkowania obiektu na środowisko naturalne i krajobraz oraz poprawa warunków bioróżnorodności regla dolnego Tatr polskich.

Projektowany obiekt publicznej toalety prowadzi współczesny, formalny dialog z tradycyjną architekturą chat pasterskich i schronisk. Forma chaty została tu uproszczona i z zachowaniem odpowiednich proporcji, skali i wymiarów przedstawiona i zbudowana za pomocą siatki skonstruowanej ze stalowych prętów o średnicy 5mm oraz wymiarach pola między nimi 10x10cm. Użyty materiał i forma stalowej, lekkiej i samonośnej konstrukcji budzi u obserwatora błyskawiczne i słuszne skojarzenia z historyczną zabudową, nie powielając jej. Budynek przypomina „ducha” pasterskiej chaty, sprawiając wrażenie jakby zastąpił tradycyjny, drewniany obiekt. Formalne i estetyczne wrażenia skłaniają do refleksji nad zanikaniem architektury i jej nieustanną ewolucją, jednocześnie pozwalając zrozumieć pierwotną logikę konstruowania tego typu budynków poprzez ukazanie ich z nieoczywistej perspektywy.

O ile stalowa, zewnętrzna „obudowa” budynku nawiązuje do architektury historycznej, to wewnętrzna bryła mieszcząca toalety i funkcje pomocnicze wynika przede wszystkim z jak najbardziej racjonalnego układu funkcjonalno-przestrzennego pomieszczeń i zaplanowania ich na możliwie niewielkiej powierzchni by zminimalizować roboty ziemne ich wpływ na środowisko. Poszczególne pomieszczenia zaprojektowane zostały tak, by zapewnić możliwość wygodnego z nich korzystania na możliwie najmniejszym rzucie.

Dzięki wspomnianym zabiegom architektonicznym, drzewa oraz inne gatunki roślin zapewnione będą miały odpowiednie warunki do wzrostu, chronione przed zwierzętami i skrajnymi warunkami atmosferycznymi zewnętrzną siatką, jednocześnie pełniąc ważne funkcje mające na celu zwiększenie bioróżnorodności i edukacji turystów w jej zakresie.

W przedstawionym projekcie architektura, natura i krajobraz tworzą jedną całość, pozostając w nieustającym dialogu.
Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9