Projekt:
#1364 - Black is smart

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1364

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Zagospodarowanie terenu
Toaleta znajduje się w głębi obszaru projektowego, czyli w miejscu, w którym zwykle znajdowały się toalety przenośne. Zagospodarowania tereny zapewnia jak najmniejszy wpływ na jego istniejący stan w celu zachowania istniejącej flory i fauny. Dojścia do poszczegуlnych części budynku są wykonane o nawierzchni żwirowej, a także zapewniają dostęp osobom niepełnosprawnym. Żeby rozdzielić przestrzeń łazienek i miejsca dla spożywania jedzenia sytujemy ogród z wysoką trawą lokalnego pochodzenia.

Wygląd zewnętrzny - materiały wykończeniowe elewacji
Wykończenie ścian zewnętrznych : wykonane w systemie ociepleń co mocuje się razem z kamieniem naturalnym – kamień naturalny lokalnego pochodzenia. Płyty mocuje się na regulowanych kotwach dystansowych lub szynach montażowych, między którymi układa się termoizolację z wełny mineralnej. Po ułożeniu elewacji należy ją zaimpregnować.

Dach
Zaprojektowany budynek posiada dach o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci o 540 . Wysokość projektowanego budynku wynosi 6,68m co odpowiada poziomowi 987,68m n.p.m. Tradycyjny kształt dachu daje możliwość zbierać deszczową wodę i wykorzystywać ją w celach gospodarczych. Pokrycie dachu dranic, impregnacja pokrycia zachowywuje kolor naturalnego drewna.

Wewnątrz
Usytowanie wyposażenia toalet zgodnie z rozporządzeniem o warunkach technicznych. Ustęp publiczny odpowiada wymaganiom określonym w § 85 oraz ma kabiny ustępowe o wymiarach 1,5 m długości i 1,04 m szerokości. W ustępach są zainstalowany wpuste kanalizacyjny podłogowy z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do węża. Pódłogi są wykończeni o plytce ceramicznej ta pokrytę powłoką antybakteryjną. Ściany i sufit wykończenie płytami HPL o fakturze świerkowej. Ponieważ zgodnie z analizem ankiet o stan toalet publicznych na górskich szlakach jednym z istotnych problemów jest to że nie ma miejsca żeby zostawiać plecak oraz inne rzeczy sugeruję wykonać dla tego celu szafki obok umewalek. W bryle budynku też bedzie znajdować się 3d drukarka żeby pokazać turystam że plastik trzeba zabierać z sobą a nie zostawiać go w parku ponieważ on ma jeszcze drugą szanse.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9