Projekt:
#1374 - Koło Muzeum

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1374

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

KONTEKST. Twórczość w której klasyczne formy architektury oraz zieleń parkowa tworzą dwie współgrające warstwy. Wizja nowego pawilonu to synteza wielofunkcyjnej linearnej przestrzeni oparta na grze światła i cienia zamknięta w prostej formie architektonicznej spowitej zielenią. Budynek stanowi uzupełnienie funkcjonalne i przestrzenne tej części parku, nawiązując zarówno do roślinności jak i klasycznych form budynków.

IDEA projektu oparta jest na archetypowej formie bydynku z czterospadowym dachem. Ze względu na charakter przestrzeni zielona fasada stanowi wizytówkę pawilonu, a pozostałe funkcje są wydrążone w jego wnętrzu. Wyraźnie podkreślone wejścia zapraszają użytkowników do wnętrza. Na jasną bryłę nałożona jest zielona skóra w postaci roślinności, która nawiązuje do historycznego ornamentu architektury Łazienek. Pawilon został podzielony na trzy strefy: zadaszone wejście z usługą od strony parku, toalety oraz dziedziniec.

FUNKCJA. Zniesienie barier oraz konieczność obsługi dużej ilości odwiedzających, uwarunkowała układ przestrzeni, który pozytywnie wpłynie na higienę oraz zapewnią dostępność poszczególnych pomieszczeń. Toalety zostały podzielone na niezależne kabiny łazienkowe otaczające dziedziniec. Od strony ulicy strefa męska (dwie toalety i pomieszczenie z pisuarami). Od strony parku blisko wejścia toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz dwie toalety damskie. Centralnym punktem pawilonu jest dziedziniec z otwartą umywalnią i miejscem do siedzenia.

TECHNOLOGIA. Kształt budynku pozwala na niezależne sterowanie temperaturą i wentylacją każdej strefy co zmniejszy straty energii. Instalacje poprowadzone w części poddasza obsługują cały budynek przy użyciu jednego systemu. Kształty dachów umożliwiają zbieranie oraz magazynowanie wody na poddaszu. Podwójna elewacja zielona tworzy bufor powietrza regulujący nagrzewanie się fasad

MATERIAŁY. Jednolite jasne bryły wykonane zostały z płyt mikrocementowych na płaszczyznach pionowych oraz białej foli z tworzywa sztucznego na skosach dachów. Bryła zbudowana z powtarzalnych modułów o lekkiej konstrukcji szkieletowej pozwala na łatwe modyfikacje funkcjonalne.

BUTELKOMAT. Ważnym elementem pawilonu jest butelkomat. Jest to miejsce gdzie turyści wymieniają plastikowe butelki na karmę dla ptaków. Dokarmianie zwierząt chlebem stanowi dla nich duże zagrożenie. Dzięki wyznaczonym punktom poboru karmy zwiększy się świadomość ekologiczna odwiedzających, a zbiór butelek pozytywnie wpłynie na środowisko.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9