Projekt:
#1411 - PROJEKT PAWILONU W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1411

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Pawilon został osadzony w skrzącej się zielenią, północnej części kompleksu parkowego Łazienek Królewskich.

Jako pierwsza, oczom idącego od strony ulicy Myśliwieckiej, ukazuje się całkowicie transparentna, kryształowa powłoka kiosku, zatopiona w jasnej fasadzie prostopadłościennej bryły. W miarę dalszej wędrówki, odkrywamy, że część frontowa ma miejscami ażurowy charakter. Surowe, regularne podziały elewacji, płynnie przechodzą w wariację na temat kasetonowego stropu. Rytm elewacji kryjącej wejście, przenika na pozostałe ściany obiektu, stanowiąc klamrę, spinającą wnętrze z zewnętrzem. Jasną taflę fasady zaburza jedynie kompozycja złożona z delikatnych, pionowych podziałów, skrzyżowanych z mocniejszymi w wyrazie, poziomymi elementami, wieńczącymi obiekt. Dzięki użytej kolorystyce i materiałom, bryła budynku nie narzuca się spacerującym, stanowiąc jednocześnie coś więcej, niż tylko bezbarwną architekturę tła.
Filozofia polegająca na zderzeniu jasnych płaszczyzn elewacji z ciemnymi elementami podziałów została przeniesiona do wnętrza. Biały marmur podłóg i ścian przedzielono czernią sufitu i wyposażenia, a monochromatyczny charakter wnętrza złamano za pomocą miedzianej armatury. Pionowe podziały do wnętrza przenoszą dwa, zorientowane wertykalnie, lustra.
Poza stonowaną kolorystyką i licznymi nawiązaniami do architektury historycznej, budynek może pochwalić się klarownym, zsyntezowanym planem, zapewniającym znaczne ilości światła i przestrzeni tam, gdzie jest to niezbędne. Ponadto przewidywana konstrukcja może zostać zrealizowana za pomocą materiałów całkowicie biodegradowalnych, gdyż jako warstwę nośną budowli przyjęto drewniany szkielet docieplony wełną mineralną.
Nadrzędnym założeniem projektu była od samego początku prostota. Tłumaczy to fakt braku zaawansowanych urządzeń wykorzystujących energię solarną. Zamiast tego przewidziano: lekką, mało inwazyjną dla otoczenia konstrukcję, zrealizowaną przy użyciu naturalnych materiałów, płytowe fundamenty nie naruszające ukorzenienia okolicznych drzew, instalacje wykorzystujące ‘’szarą wodę’’, a także świetlik, ograniczający potrzebę użycia sztucznego oświetlenia do minimum.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9