Projekt:
#1415 - KOŁO DOLINY CHOCHOŁOWSKIEJ

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1415

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Główne założenia, a zarazem fundamenty projektu to zrównoważone podejście, projektowanie uniwersalne oraz poszanowanie kontekstu jakim jest górska tkanka. Koncepcja zachowuje kameralny charakter, kultywuje dzikość terenu, porządkuje zaniedbany obszar jednocześnie ułatwia korzystanie z przestrzeni osobom z niepełnosprawnościami. Ingerencja w otoczenie naturalne jest minimalna. Komunikacja
zostaje zachowana w formie przedeptanych ścieżek, przewidziane zostały nowe miejsca odpoczynku dla turystów w częściach aktualnie zdegradowanych, które zostały pokryte zielenią i uporządkowane. Forma obiektu wpisuje się w charakterystyczną formę górskich budynków. Budynek został wzbogacony w modernistyczny akcent w postaci szklanego przejścia, które umożliwia wejścia do budynku z dwóch stron. Szklany korytarz jest także formą przekroju budynku, który pokazuje drewniane elementy konstrukcji budynku. Budynek stanowi porozumienie między tradycją, a współczesną formą, która wkrada się także do wnętrza obiektu. Plan budynku opiera się na rozkładzie chat
podhalańskich, gdzie głównymi pomieszczeniami były: sień oraz izby czarna i biała. W zaprojektowanym budynku funkcję izby czarnej pełnią toalety, sień stanowi szklany korytarz natomiast izbę białą stanowi część techniczna. Części te podzielone zostały w stosunku
1:2.
W projekcie zostały użyte materiały naturalne jak drewno i kamień. Są to materiały rodzime dla tego terenu jak i charakterystyczne dla architektury tego obszaru. Drewno jako naturalny materiał jest materiałem w pełni ekologicznym, przyjaznym środowisku, który pozytywnie wpływa na użytkowników obiektu.
Budynek wykorzystuje alternatywne źródła energii. Szkło użyte w projekcie jest wyposażone w ogniska fotowoltaiczne. Obiekt zaopatrzony jest także w zbiorniki wody opadowej. Duże znaczenie dla ekologicznego budownictwa ma także wykorzystanie niskoemisyjnych materiałów,
które są jednocześnie materiałami rodzimymi.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9