Projekt:
#1420 - Toaleta KOŁO szlaku TPN

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1420

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Projektowany budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym podzielony jest na dwa człony funkcjonalne (część główna z toaletami i pomieszczeniami towarzyszącymi oraz część otwarta z ławostołami i paleniskiem). Oba człony zlokalizowane pod wspólnych dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej z drewna świerkowego, będącym współczesną interpretacją tradycyjnej formy występującej w Dolinie Chochołowskiej. Główna konstrukcja składająca się z krokwi, płatwi oraz przsztychtów, dodatkowo rozrzeźbiona o pionowe elementy oraz listewki drewniane rozchodzące się promieniście w szczycie konstrukcji.
Rozwiązania materiałowe
Do wykończenia elewacji użyto elementów naturalnych jak drewno świerkowe oraz kamień – gnejs. Pokrycie dachu wykonano z desek drewna iglastego.
Wszystkie elementy drewniane NRO, zabezpieczone przed działaniem wilgoci i agresywnością biologiczną.
Do wykończenia wnętrz użyto płytek imitujących drewno w kolorze naturalnego jesionu oraz płytek z efektem litej skały, odpornych na ścieranie oraz zabezpieczonych antypoślizgowo.
Rozwiązania technologiczne
- ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody użytkowej pompą ciepła zasilaną przez podpołaciowy (ukryty) kolektor słoneczno-powietrzny
- wentylacja budynku mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperacja – instalacja prowadzona w przestrzeni poddasza nieużytkowego
- izolacja budynku materiałem o wysokiej izolacyjności termicznej, np. pianka poliuretanowa
- okna w ciepłym montażu o podwyższonym parametrze izolacyjności
- instalacja zbierania i gromadzenia wody szarej oraz wody deszczowej w oparciu o zewnętrzne zbiorniki podziemne, w celach ponownego wykorzystania i zminimalizowania zużycia wody i ilości ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej
Informacje dotyczące instalacji w zaprojektowanym obiekcie
Obiekt będzie wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczną (ogrzewanie i c.w.u.), wentylację. Oświetlenie zewnętrzne w postaci listw ledowych wkomponowanych w układ słupów i żyletek na elewacji, z możliwością automatycznego sterowania – przygaszania w porze nocnej.
Informacje na temat zastosowanych rozwiązań
Na terenie obiektu wyodrębniono sekcję, w której umieszczono plakaty informacyjno-edukacyjne na temat ekologii. Na terenie przewidziano miejsce na gromadzenie odpadów i ich segregację, które jest automatycznie zamykane na czas nocy. Ze względów ppoż. trafostacja zlokalizowana jest w odrębnym budynku, oddalonym od głównej bryły budynku o 8m.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9