Projekt:
#1428 - Toaleta Publiczna KOŁO Szlaku

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1428

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Koncepcja Projektu pojawiła się u nas szukając informacji o regionie, tradycji oraz
oczywiście architekturze Podhala. Ciekawostka o krokusach jako kwiatach szczególnych
dla regionu Podhalańskiego wspominana była w wielu ogólnodostępnych źródłach. Tutaj
pojawiła się pierwotna wizja kolorystyczna.
Jednak ze względu na dosyć dokładne wytyczne dotyczące wykorzystaniem naturalnych
materiałów na elewacji budynku oraz charakterystyczna bryła. Skłoniły nas do
nowoczesnego spojrzenia na tradycyjne budownictwo Podhalańskie.
Wnętrze za to pozwoliło wcielić w życie kontrastującą ideę wykorzystują mocne kolory
nawiązujących do naturalnej kolorystyki krokusów występują w trzech tradycyjnych
kolorach- białym, żółtym oraz fioletowym.
Projekt to opracowanie koncepcji obiektu mieszczącego toaletę publiczną oraz
pomieszczenia gospodarcze na użytek Tatrzańskiego Parku Narodowego, przy Polanie
Huciska w Dolinie Chochołowskiej oraz koncepcji zagospodarowania terenu wokół.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9