Projekt:
#1446 - Toaleta w Tatrzańskim Parku Narodowym

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1446

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Koncepcja publicznej toalety opiera się na nietypowym rzucie, utworzonym przez trzy przenikające się kwadraty o identycznych wymiarach. Ich wielkość została zdefiniowana poprzez standardowe rzędy wielkości wynikające z ergonomicznych wymagań przestrzeni toalet. Do poszczególnych kabin sanitarnych zostały zapewnione osobne wejścia z zewnątrz, co pozwala na ograniczenie przestrzeni służącej wyłącznie do komunikacji, minimalizując przy tym kontakt pomiędzy użytkownikami w celu zwiększenia standardu higienicznego. Pomieszczenia techniczne na potrzeby pracowników TPN zostały umiejscowione po przeciwnej stronie obiektu, budując czytelny podział funkcjonalny. Rozpięte względem przekątnej budynku połacie dachowe tworzą szerszy, widocznie zaznaczony okap nad strefami wejściowymi, oraz budują relację pomiędzy nowoczesną bryłą, a tradycyjną architekturą Podhala. Bryła budynku stanowi prostą kompozycję geometrii o współczesnym charakterze, która zachowuje pewne cechy tożsame z typologią budownictwa tatrzańskiego.

Budynek zaprojektowano w technologii drewnianej prefabrykowanej, z posadowieniem na żelbetowej płycie fundamentowej. Wybór rozwiązań podyktowany był w głównej mierze względami ekologicznymi - celem zminimalizowania śladu węglowego obiektu. Wykończenie zewnętrzne budynku w postaci desek elewacyjnych przykrywających ściany zewnętrzne, oraz gontu drewnianego na dachu pomaga wtopić obiekt w charakterystykę kontekstu regionalnej architektury przy wykorzystaniu naturalnych materiałów. Koncepcja zagospodarowania terenu jest zgodna z ideą minimalnej ingerencji w teren. Budynek został umiejscowiony bezpośrednio przy istniejącej drodze, której kształt został dopasowany do ostrych krawędzi bryły obiektu.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9