Projekt:
#1448 - Stacja Huciska

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1448

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Projekt Stacja Huciska opiera się na prostych skojarzeniach formalnych i skończonej funkcjonalności miejsca. W swojej formie odwołuje się do elementów architektury podhalańskiej, m.in. do charakterystycznych przysztychów, ale także do naturalnych materiałów budowlanych, takich jak gont drewniany czy kamień.
Te lapidarne odniesienia zostały zamknięte w jedną, wydłużoną bryłę usytuowaną wzdłuż drogi i pętli Kolejki Chochołowskiej, mającą stworzyć wrażenie peronu - miejsca, w którym się czeka, w którym spędza się chwilę, lub też cały dzień.
Wydłużona forma wynika z zamknięcia jednym przysztychem szeregu segmentów, z których każdy spełnia określoną funkcję – dwa segmenty sanitarne – damski i męski, segment gospodarczy, zawierający pomieszczenie gospodarcze i stację trafo, oraz segment dla pracowników TPN, z widokiem na szlak w kierunku zejścia z Doliny oraz małym programem wypoczynkowym w postaci antresoli z miejscem do spania.
Użyte materiały, w tym przepalane drewno w ciemnej kolorystyce mają nie wyróżniać pawilonu w naturalnym krajobrazie, a skośne, skumulowane szczyty wtapiają się w ostre wierzchołki iglaków, na których tle został usytuowany. Ta ciemność skontrastowana jest z ciepłym wnętrzem sanitariatów, w których odsłonięta została konstrukcja budynku z klejonego drewna. Sanitariaty wspólne pozbawione są luster w zamian za widok na krajobraz na poziomie wzroku, umożliwiający kontemplację natury lub np. przyuważenie uciekającej kolejki.
Konstrukcja z CLT posadowiona jest na kamiennych fundamentach, których przedłużenie stanowią brukowe posadzki z lokalnego kamienia, zacierające granicę pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem pawilonu.
Pasaże pomiędzy segmentami umożliwiają wstawienie do nich bramek z kontrolą dostępu na noc oraz stanowią zadaszone przedsionki do każdego pomieszczenia.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9