Projekt:
#1455 - Pawilon Łazienki.

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1455

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Łazienki Królewskie są niepowtarzalną okazją aby wrócić, aby zredefiniować wartość współczesnej architektury na nowo. Powrót do klasycznych wzorców, spojrzenie za siebie, a może bardziej, szczególnie w tym kontekście – dookoła, pozwala nam ujrzeć na horyzoncie harmonię, porządek i spokój w nowym wydaniu. W takim rozumieniu architektura może pomóc kształtować społeczeństwo.
Nie powinno być i nie jest zatem istotą tego budynku, ani też miejsca powielanie schematów, ale używanie wypracowanych i sprawdzonych wzorców w rozsądny, racjonalny sposób, poprzez krytyczną weryfikację założeń, dalej, udoskonalanie ich oraz nadawanie współczesnego charakteru oraz podtrzymanie ciągłości. Pawilon Łazienki jest wyrazem szacunku do kontekstu i historii; nie udaje jednak stylu historycznego; wprowadza współczesną, harmonijną i klarowną wartość.
Nadrzędną cechą Parku Łazienki jest spójność kompozycji.
To właśnie walor spójności jest determinantą idei ciągłości, która to przejawia się w wielu płaszczyznach projektu, takich jak: ciągłość przestrzeni, ciągłość sztuki, ciągłość natury i ciągłość rozwoju, a tym samym stanowi o integralności budynku z kontekstem oraz jego nowoczesności.

1. Ciągłość przestrzeni.
W złożonym układzie pałacowo-ogrodowym dominują bryły architektoniczne oparte na ortogonalnej siatce, przeważnie o wielospadowym pokryciu dachowym i niskim stopniu nachylenia. Kluczowa jest także osiowość i symetria zarówno rzutów jak i fasad. Pawilon Łazienki nawiązując do istniejących wzorców wpisuje się w kontekst.
2. Ciągłość sztuki.
Wszechobecność sztuki w Parku Łazienki jest niezaprzeczalna. Myśl augustowska, chęć obcowania ze sztuką oraz poszanowanie dla estetyki są immanentą wartością założenia. Sztuka odgrywa kluczową rolę w projektowanym budynku, podkreślana jest poprzez komponowanie jej na osiach oraz wprowadzenie w postaci detalu.
3. Ciągłość natury.
Zieleń zdaje się wracać do miast, a rola natury jest coraz bardziej zauważana. Ekosystem Łazienek Królewskich jest ogromną zaletą dla Warszawy. Drewniana konstrukcja szkieletowa obiektu jest odpowiedzą na potrzeby Parku w rozumieniu właśnie ekologicznym. Bliskość natury podkreśla światło w centralnym punkcie budynku.
4. Ciągłość rozwoju.
Historyzowanie jest krokiem w tył. Z historii należy korzystać w myśl idei progresywizmu. Nowy Pawilon reinterpretuje obecne materiały
i podejście do detalu, podkreślając tym samym swoją współczesność.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9