Projekt:
#1459 - Projekt Łazienki w Dolinie Chochołowska

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1459

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Opis techniczny
Konstrukcja budynku: drewno klejone warstwowo CLT
Pokrycie dachowe: deska impregnowana
Nachylenie połaci dachowych: 49o
Wykończenie elewacji: deska elewacyjna beżowa
Izolacja termiczna: wełna mineralna / styropian
Źródło energii cieplnej: pompa ciepła typu powietrze / powietrze oraz systemu rekuperacji
Poprowadzenie rur wentylacyjnych na poddaszu nieużytkowym.
Źródło energii elektrycznej: z przyłącza energetycznego
Przeanalizowano efektywność instalacji fotowoltaicznej. Instalacja nie będzie efektywna z uwagi na otoczenie budynku wysokimi drzewami od strony południowej i wschodniej.
Odprowadzenie nieczystości ciekłych: biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana na terenie TPN, w przyszłości przyłącze kanalizacyjne

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9