Projekt:
#1473 - Pochwała skromności

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1473

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Przedmiotem konkursu jest projekt koncepcyjny obiektu o funkcji toalety publicznej z pomieszczeniem gospodarczym na użytek Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), udostępnionej dla turystów w rejonie Polany Huciska w Dolinie Chochołowskiej na obszarze TPN.
To tu można odpocząć w trakcie górskiej wędrówki obserwując piękno przyrody, skorzystać z toalety, uzupełnić zapasy wody. Głównym założeniem koncepcji toalety jest wpisanie obiektu w kontekst kulturowy i przyrodniczy regionu. Projektowany budynek umiejscowiono tak, aby podkreślić kierunek szlaku wędrownego. Pawilon zaprojektowano jako bardzo prostą formę opartą na geometrii budynków otoczenia, lokalnym archetypie. Budynek w rzucie stanowi prostokąt o podłużnym kształcie, złożonym z kwadratowych modułów 2,4m na 2,4m. W pawilonie zastosowano zasady wyznawane niegdyś przez tatrzańskich pasterzy, prostotę i użyteczność formy. W krajobrazie dominują trzy kierunki: pion, poziom oraz skos i to te kierunki można odnaleźć w pawilonie. Simplicitas występuję zarówno we wnętrzu jak i zewnętrzu, wnętrza inspirowane naturą, poprzez materiały, kolorystykę czy światło. Projekt jest manifestem, pokazującym, że skromność w architekturze jest bardzo ważna, w dzisiejszym świecie nie zawsze ceniona. Wnętrze to światło i nastrój, intymność oraz przytulność.

Budynek zaprojektowany jako jednokondygnacyjny, w lekkiej konstrukcji szkieletowej, drewnianej. Pawilon wyposażony jest w podstawowe instalacje techniczne. Dach skośny, woda deszczowa wykorzystywana do podlewania roślin a woda szara używana do instalacji wewnętrznych np. do spłukiwania (ograniczenie zapotrzebowania na wodę oraz powstawania ścieków). Przewiduje się dodatkowo stosowanie oświetlenia LED w celu ograniczenia zużycia energii. Zagospodarowanie terenu obejmuje najbliższy teren pawilonu, z poszanowaniem istniejącej roślinności parku narodowego, zwłaszcza drzew i krzewów. Projekt spełnia standardy estetyczne i zapewnia poczucie komfortu dla wszystkich grup odbiorców.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9