Projekt:
#1483 - PAWILON KOŁO W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1483

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Tematem konkursu jest projekt koncepcyjny pawilonu o funkcji toalety publicznej na potrzeby obsługi ruchu turystycznego na terenie zabytkowego ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. To tu można odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku obserwując piękno przyrody oraz odwiedzając zabytki architektury. Głównym założeniem koncepcji toalety jest wpisanie obiektu w kontekst historycznego zespołu parkowego oraz architektoniczna kontynuacja dzieła Mistrza. Tereny zieleni, na których powstanie pawilon, znajdują się na terenie tzw. Łazienek Północnych. Projektowany budynek umiejscowiono tak, aby podkreślić zabytkowy układ kompozycji ogrodowej. Pawilon zaprojektowano jako bardzo prostą formę opartą na geometrii budynków stworzonych przez Merliniego. Budynek w rzucie stanowi połącznie półkola z prostokątem, swoim obrysem może przypominać jedno z okien Starej Pomarańczarni czy niszę w Pałacu Myślewickim. W pawilonie zastosowano zasady wyznawane niegdyś przez włoskiego architekta, prostotę i szlachetność formy. Prostopadłościenna bryła przywodzi na myśl antyczne świątynie, jednolity materiał elewacji dodaje elegancji i skromności. W krajobrazie dominują trzy kierunki: pion, poziom oraz skos. W przypadku ogrodów łazienkowskich przestrzeń charakteryzują piony drzew stąd wertykalny podział na elewacji pawilonu. Pełne ściany pawilonu zostały przełamane horyzontalnym oknem kiosku w części zachodniej. Otwarcie bryły na przechodniów w parku symbolizuje otwartość Muzeum jako Instytucji. Budynek zaprojektowany jako jednokondygnacyjny, w lekkiej konstrukcji szkieletowej. Pawilon wyposażony jest w podstawowe instalacje techniczne (wod.-kan., elektryczną, ogrzewanie i c.w., wentylację, Internet, monitoring całodobowy). Dach w formie zielonego, ekstensywnego stropodachu z podciśnieniowym systemem Geberit Pluvia, woda deszczowa wykorzystywana do podlewania roślin a woda szara używana do instalacji wewnętrznych np. do spłukiwania (ograniczenie zapotrzebowania na wodę oraz powstawania ścieków). Przewiduje się dodatkowo stosowanie oświetlenia LED w celu ograniczenia zużycia energii. Zagospodarowanie terenu obejmuje najbliższy teren pawilonu, z poszanowaniem istniejącej roślinności zabytkowego parku, zwłaszcza drzew i krzewów. W obrębie pawilonu przewidziane są trzy strefy: strefa z biletomatami, samoobsługowym punktem informacyjnym, strefa z punktem sprzedaży (kiosk) oraz strefa toalet. Projekt spełnia standardy estetyczne i zapewnia poczucie komfortu dla wszystkich grup odbiorców.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9