Projekt:
#1499 - PROJEKT TOALETY PUBLICZNEJ „KOŁO SZLAKU”

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1499

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Podstawową funkcją projektowanego obiektu jest ogólnodostępna toaleta przeznaczona dla turystów odwiedzających Dolinę Chochołowską. Zaprojektowana forma prowadzi dialog z tradycyjną architekturą regionu. Zastosowano dach dwuspadowy, który przełamuje się w centralnej części bryły.

W koncepcji użyto drewna, jako materiał wykończeniowy elewacji i dachu. Występuje on również w wielu miejscach we wnętrzu.
Gatunek drewna jaki został wybrany to modrzew syberyjski. Jest to nie tylko materiał naturalny, ale posiada także wysoką wytrzymałość na różnego rodzaju warunki klimatyczne.

Układ funkcjonalny zapewnia łatwy dostęp do wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń. Zapewniono dostęp do toalety dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania
się. Stworzono również miejsce do przewijania niemowląt. Ponadto zapewniono pomieszczenie przeznaczone dla pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9