Projekt:
#1511 - Toaleta KOŁO szlaku

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1511

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Bryła budynku została rozrzeźbiona na dwie części, obie zostały przewidziane jako jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, z poddaszem przewidzianym na urządzenia techniczne. Obiekt został wpisany w otaczający teren i nawiązuje do tradycyjnej pasterskiej architektury Podhala. Bryła budynku jest rozrzeźbiona na dwie części lecz prosta w formie, tak aby spełniała kryteria obiektu pasywnego. Bryła jest przysadzista, szerokość traktu w osiach nie przekracza 6,5 m. Dach nawiązuje do tradycyjnej formy występującej w Dolinie Chochołowskiej o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci w granicach 49 stopni. Na dachu przewiduje się zamontowanie paneli słonecznych. Pokrycie dachu przewidziano z gontu. Całość budynku jest przewidziana z drewna z zachowaniem naturalnego koloru surowca. Podmurówka wykończona kamieniem naturalnym (typowe dla Skalnego Podhala). Budynek zaprojektowano jako obiekt pasywny wykorzystujący źródła odnawialnej energii, panele fotowoltaiczne, zbieranie wody deszczowej (zbiornik przewidziano w obiekcie), pompa ciepła. Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Przewidziano wejście do budynku od strony zachodniej. Od strony południowej znajduje się wejście do pomieszczeń technicznych. Dojście do obiektu powinno być wykończone kamieniem charakterystycznym dla Skalnego Podhala, ewentualnie pozostawione jako „wydeptana trawa”. Elementy małej architektury w postaci ławek przewidziane w konstrukcji typowej dla architektury Podhala, natomiast kosze mają znajdować się za budynkiem (przy wejściach technicznych). Kubaturę zagospodarowano w sposób wydajny, aby zachować maksymalną powierzchnię do wykorzystania. Wejście znajduje się od strony zachodniej wchodzimy pad szklany dach, z tej strefy następuje rozejście na poszczególne pomieszczenia. Od strony północnej znajdują się stojaki na rowery, a także ławka oraz drzewo, które jest wkomponowane w bryłę. Budynek powinien zostać wykonany w technologii drewnianej, zarówno ściany jak i dach, elewacje oraz wykończenie wg rysunków. Obiekt zaprojektowano z poziomych bali z wykończeniem od środka wełną mineralną i kolejnymi warstwami umożliwiającymi eksploatację budynków oraz zapewniające odpowiednie funkcjonowanie, trwałość i odporność pomieszczeń mokrych. Oświetlenie zaprojektowano, aby nie powodować zanieczyszczenia światłem w Parku.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9