Projekt:
#1516 - Bacówki

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1516

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Koncepcja podejmuję idee promowania i podtrzymania lokalnej warstwy kulturowej, zaczynając od form przestrzennych i wchodząc w sensoryczną interakcję z odbiorcą w detalu i wykorzystanych materiałach.
Analizując otaczającą przestrzeń i charakter zabudowy, powstała decyzja o prowadzeniu idei w kierunku małej grupy zabudowy, tworzącej postać mikro infrastruktury z podwórkiem i drogowskazem turystycznym pośrodku. Podwórko z ławkami z bali drewnianych jest miejscem do zatrzymania się, służy przestrzenią do zebrania się przed dalszą wycieczką. W tym również edukacyjną, z ekspozycją plakatów tematycznych.
Forma architektoniczna nawiązuje do typowych regionalnych chałup „bacówek”, w których historycznie pasterzy spędzali lato przy wypasie owiec i robieniu sera. Minimalizuje to ingerencje w otaczającą przestrzeń Polany Huciskiej.
Budynki łazienki zostały zaprojektowane z ekologicznych materiałów o konstrukcji drewnianej, szkieletowej, posadzonej na płycie fundamentowej. Na elewacjach i połaci dachowej użyto typowego lokalnego wykończenia, gontu drewnianego z tradycyjnym wzorem. Cokoły wykonane są z kamienia, odnosząc się do trwałości i odporności materiału na warunki atmosferyczne. Zespół wyposażono w systemy wykorzystania wody szarej, minimalizując tym samym objętość wytwarzanych ścieków, oraz w zbiornik wody deszczowej, dla jej dalszego wykorzystania.
Wnętrze wykończono płytami Good Plastick Company wykonanymi z recyklingowego plastiku, w którym miejscowo pojawiają się nacięte, tradycyjne wzory góralskie. Pokazuje to, jak trzymając się nowoczesności możemy nie bać się tradycji i rozwijać ją w warunkach teraźniejszości.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9