Projekt:
#1526 - Toaleta KOŁO szlaku

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1526

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Założeniem projektu jest bezpośrednie nawiązanie do stylu podhalańskiego, który zakłada budowanie z lokalnie dostępnych surowców, takich jak drewno świerkowe. W projekcie uwzględniono także jak najmniejszą ingerencję w otoczenie. Dach został pokryty gontem, który przechodzi na ściany obiektów, tworząc zwartą bryłę. W załamaniu bryły została zaprojektowana ukryta rynna, która zbiera wodę deszczową do zbiornika na wodę szarą, którą można ponownie użyć w obiekcie. Toaleta zawdzięcza swoją zwartość jednolitej fasadzie, która była możliwa do osiągnięcia poprzez zastosowanie okien połaciowych, będącymi świetlikami dla każdego z pomieszczeń przeznaczonych dla ludzi, dzięki czemu nie jest konieczne używanie światła sztucznego w trakcie korzystania z obiektu. Ponadto dach o dużym spadku(50stopni) i prostej bryle rozwiązuje problem odśnieżania połaci w czasie obfitych opadów śniegu.

Utwardzony teren wokół dwóch obiektów posiada wytrasowaną kamieniami ścieżkę, która prowadzi do każdej z toalet. Przed obiektem ustawiono tabliczkę informacyjną z lokalizacją każdego pomieszczenia, rozpisaną także alfabetem Braille'a. Ścieżka z kamieni pozwoli odnaleźć się także osobom niewidzącym. Zarówno przed zadaszonym wejściem, jak i w pomieszczeniu umywalni, znajduje się plakat informacyjny, zachęcający do zbierania pozostawionych śmieci na terenie szlaku.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9