Projekt:
#1527 - TOALETA NATURAL NIE W LESIE

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1527

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

OBIEKT ZOSTAŁ ZLOKALIZOWANY WZDŁUŻ LINI WYSOKICH DRZEW . TOALETY STANOWI ZESPÓŁ DWÓCH MODUŁOWYCH BUDYNKÓW SANITARNYCH ORAZ ZAPLECZE TECHNICZNE WRAZ Z MIEJSCEM NA SCHRONIENIE PRZED NIEPOGODĄ. BUDYNKI ZOSTAŁY ZLOKALIZOWANE WOBEC SIEBIE TAK, BY TWORZYŁY WSPÓLNE WNĘTRZE. ZABIEG TEN PODKREŚLA UŻYCIE KONTRASTUJĄCYCH BARW DREWNA – NATURALNEGO WEWNĄTRZ I CZERNI NA ZEWNĄTRZ. OSIOWE PRZESUNIĘCIA OBNIŻAJĄ ZJAWISKO ZANIECZYSZCZENIA ŚWIETLNEGO DO MINIMUM, SPRAWIAJĄC, ŻE ZBLIŻAJĄC SIĘ KU ZMIERZCHOWI OBIEKT GINIE NA TLE CIEMNEGO LASU, WSKAZUJĄC JEDYNIE MIEJSCA WEJŚCIA NA PATIO. DOJŚCIE DO BUDYNKÓW PROWADZĄ ŚCIEŻKI O RÓŻNYM STOPCIU GRADACJI KRUSZYWA ŻWIROWEGO, KTÓRE POPRZEZ ZMYSŁ DOTYKU I NACISKU NA STOPY POMOGA OSOBĄ Z NIEDOWZROCZNOŚCIĄ NA OKREŚLENIE ODLEGŁOSCI. ZASTOSOWANO TAKŻE SZEREG RÓZNYCH FAKTUR NA POWIERZCHNIACH ORAZ BEZPROGOWOŚĆ DLA CAŁOŚCI ARCHITEKTURY.ISTOTĄ GÓRSKIEGO CHARAKTERU JEST TRADYCJA. TO NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO SWOJE ODZWIERCIEDLENIE ZNALAZŁO W STYLU ZAKOPIAŃSKIM. WYNIKOWĄ ANALIZY TYPOLOGI ZABUDOWY PODHALAŃSKIEJ SĄ ELEWACJE ZAŁOŻENIA, KTÓRE POPRZEZ PRZESUNIĘCIA BRYŁ STANOWIĄ NAWIĄZANIE DO PRZEKROJÓW DACHÓW WILLI PROJEKTU S. WITKIEWICZA.
W PROJEKCIE WNĘTRZA ŁAZIENKI ZASTOSOWANO ZABIEG PRZENIKANIA NATURALNEGO KRAJOBRAZU PRZEZ PŁASZCZYZNĘ OKNA, JAKO ZŁUDZENIE JEDNEJ ZE ŚCIAN POMIESZCZENIA. POWIERZCHNIE PODŁÓG I ŚCIAN POKRYTE SĄ ŻYWICĄ POLIESTROWĄ AZKONOBEL, A DRZWI WYKONANE SĄ ZE SKLEJKI KLEJONEJ ZABEZPIECZONEJ HYDROFOBOWO.
WAŻNĄ IDEĄ KONCEPTU BYŁO ZAŁOŻENIE BY POWSTAŁ W HARMONII Z NATURĄ. PROJEKTUJĄC W MIEJSKIM KRAJOBRAZIE STARAMY SIĘ PRZYWRÓCIĆ ZIELONY BALANS, TU ZADANIEM JEST TE RÓWNOWAGĘ ZACHOWAĆ. PROGRAM PRZEWIDUJE SZEREG ROZWIĄZAŃ RECYKLINGOWYCH TAKICH JAK BUDOWĘ HYBRYDOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, KTÓREJ OKRES UŻYTKOWANIA SZACUJE SIĘ NA 10 LAT, ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ POD CENTRALNĄ CZĘŚCIĄ, A TAKŻE ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII SUNROOF, KTÓRA STANOWI ELEWACJĘ I POKRYCIE DACHOWE MODUŁU SANITARNEGO. IDĄC ZA IDEĄ NO TRACE DOBÓR ELEMENTÓW KONCEPCJI OPARTY JEST O PRODUCENTÓW I FABRYKI PRODUKUJĄCE W IMIĘ EKOLOGICZNYCH ZAŁOŻEŃ , KTÓRE ZANAJDUJĄ SIĘ NA TERENIE POLSKI, TAK BY JAK NAJBARDZIEJ OGRANICZYĆ ŚLAD WĘGLOWY TRANSPORTU.KONSTRUKCJE BUDYNKÓW TWORZY DREWNO, A PRZEWODNIM POKRYCIEM ELEWACJI ORAZ POŁACI DACHU JEST GONT, CHARAKTERYSTYCZNY DLA REGIONU. PODCIENIE ORAZ POSADZKA WYKONANA ZOSTAŁA Z LISTEWEK MODRZEWIOWYCH. ZE WZGLĘDU NA RYZYKO POŻARÓW DREWNO POKRYTE ZOSTAŁO IMPREGNATEM NEUTRALNYM DLA ŚRODOWISKA HOLZProf® ZAPEWNIAJĄCYM KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9