Projekt:
#1534 - UNIESIONA ŁĄKA

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1534

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Nowa architektura w przestrzeni Tatr powinna być dyskretna i nie zaburzająca pejzażu.

Przystępując do zadania zaprojektowania toalety na szlaku w Dolinie Chochołowskiej postanowiliśmy odrzucić myślenie o klasycznie rozumianym budownictwie. Zamiast tworzyć budynek - interpretację stylu ludowego wybraliśmy kierunek architektury przenikającej się z naturą. Związek z naturą jest tutaj ścisły, widoczny zarówno w formie zielonego wzgórza, jak i poprzez używanie naturalnych materiałów, drewna i kamienia. W swojej idei projekt pozostaje w nurcie popularnej architektury biofilicznej.

Obszar w którym ma być zlokalizowana toaleta można uznać za zdegradowany, ale o dużym potencjale krajobrazowym. Główną ideą koncepcji jest zintegrowanie budynku z zagospodarowaniem terenu - ukrycie widocznej ingerencji człowieka w naturalnym krajobrazie.

Pierwszym działaniem było oddanie utwardzonej powierzchni ponownie naturze – zielona łąka miała pokrywać nie tylko teren, ale również projektowane obiekty – budynek toalet i zadaszony pawilon. Kolejnym krokiem było stworzenie kompaktowego obiektu toalet z kameralnym dojściem od strony ściany lasu. Finalnie zaprojektowanie dodatkowego zadaszonego pawilonu, jako zamknięcie całej kompozycji zielonego założenia.

Wprowadzenie zadaszonego pawilonu stwarza dodatkową atrakcyjną przestrzeń i pozwala schronić się turystom przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Aktualnie w przypadkowy sposób kilka stołów zajmuje niewielką powierzchnię przy szlaku. Zarówno przestrzeń na pagórku, jak i pod zadaszeniem mają dodatkowy potencjał organizacji wydarzeń. W efekcie całe założenie ma szansę stać się miejscem o nowym znaczeniu socjalnym, stąd wykorzystanie uniesienia dachu, jako zielonego amfiteatru, a także wytworzenie niewielkiego placu w rozcięciu pomiędzy dwiema bryłami.

Idea zrównoważonego rozwoju to projektowanie, budowanie i użytkowanie z myślą o dniu jutrzejszym.

Projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w zakresie m.in. energetyki, wykorzystania wody deszczowej i stosowania materiałów ograniczających emisję CO2. Drewniana konstrukcja budynku w nowoczesnej technologii CLT stanowi również wykończenie obiektów oferując dodatkowe doznania psychofizyczne. Nadrzędnym celem jest uzyskanie pozytywnego wpływu na zachowania odwiedzających – poprzez wprowadzenie na ścianach obiektów infografik w zakresie ekologii i poszanowania środowiska.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9