Projekt:
#1540 - Toalety publiczne w Dolinie Chochołowskiej

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1540

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Ideą przewodnią projektu jest reinterpretacja tradycyjnego budownictwa podhalańskiego. Podstawy konstrukcji i kompozycji chat pasterskich stojących w Dolinie Chochołowskiej spotykają się ze współczesnym podejściem i materiałami, dając w rezultacie architekturę zarówno elegancką, jak i regionalną.
Obiekt tworzą dwie bryły przykryte dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 49 stopni. Ich wzajemne ustawienie nawiązuje do charakterystycznego na Podhalu układu zabudowy zagrodowej. Przykrycie dachem integruje bryły i przestrzenie uzyskane między nimi, wykorzystane w projekcie na cele edukacyjne- wywieszone tam plakaty będą zawierać informacje o negatywnych skutkach zanieczyszczania gór śmieciami trafiającymi tam wraz z turystami.

Budynek wykończony jest płytami kamiennymi na elewacjach oraz drewnem na dachu. Wykorzystano pompę ciepła z myślą o ekologicznym podejściu do projektowania. Wnętrza spełniają współczesne standardy obiektów o podobnej funkcji. Obiekt wykonany w technologii lekkiego szkieletu drewanianego.

Uzyskany budynek ma nie dominować przestrzeni oraz nawiązywać do tożsamości regionalnej obszaru. Jego współczesny wyraz pozwala na uzyskanie efektu inspiracji tradycją a nie jej sztucznej imitacji, zyskując tym samym na autentyczności.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9