Projekt:
#1540 - Pawilon Przenikanie

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1540

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Projektowany pawilon został usytuowany zgodnie z kierunkiem linii zabudowy historycznych obiektów w ten sposób, aby ich nie przesłonić i zachować czytelność osi widokowej założenia parkowego.
Ideą było wykreowanie pawilonu, który swoją formą i ekspresją nie naruszy kompozycji architektonicznej i przestrzennej Parku, który swoją obecnością mógłby wzmóc odczuwanie szczególnej atmosfery danego miejsca. W ten sposób powstał obiekt, w którym to natura przenika architekturę na różnych płaszczyznach- poprzez kontynuację roślinności, która zdaje się weń przepływać, sączące się światło przez liczne otwarcia, ruch wiatru przez ażurowe ściany, korony drzew zaglądające do wnętrza.
Istotą było stworzenie pawilonu, który znajdując się tuż przy wejściu na teren Łazienek Królewskich mógłby jawić się jako rzeźbiarska instalacja, która jako środek wyrazu wybiera milczenie, stając się tłem dla otaczającej rzeczywistości.
Budynek został rozcięty na dwie bryły i osłonięty ażurowymi ścianami- współczesną interpretacją kolumnady Merliniego- tworzącymi korytarze doprowadzające do wewnętrznego dziedzińca, którego przeszklenie działa na zasadzie lustra weneckiego, zwielokrotniając odbicie roślinnej kompozycji i zapewniając doświetlenie wszystkim toaletom. W ten sposób w środku założenia umieszczamy namiastkę i esencję Parku- charakterystyczną roślinność, bądź aranżację z porośniętych mchem kamieni poprzetykanych ozdobnymi trawami, z wykadrowaną koroną drzewa na tle nieba. Zmienność pór roku i pogody wykreuje mnogość doświadczeń, bezpośrednio wpływając na wnętrza pawilonu.
Urządzenia sanitarne zostały zaprojektowane linearnie wzdłuż dziedzińca, upraszczając schemat instalacyjny, z wykorzystaniem szarej wody i deszczówki do nawadniania okolicznej roślinności. Proponowana kolorystyka jest w opozycji do historycznej zabudowy, czarne stalowe panele mają tworzyć elewację, która będzie tłem dla otaczającej natury, szanując kontekst miejsca. Budynek zaprojektowano w lekkiej konstrukcji szkieletowej stalowej, zakładając wykorzystanie pompy ciepła jako źródła energii odnawialnej.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9