Projekt:
#1546 - Kontekst i użytkownik

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1546

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Kontekst
Budynek zaprojektowany jest tak by wraz z naturą tworzył spójną całość. Odpowiada na potrzeby związane ze szlakiem. Podcień chroni przed słońcem i deszczem, zmienną górską pogodą. Forma budynku nie odbiega kształtem od tradycyjnej chaty podhalańskiej. Patrząc z boku obrysy dachów pokrywają się. Całość oparta jest o ścianę konstrukcyjną znajdującą się po środku budynku. Poza konstrukcją pełni funkcję techniczną. W niej mogą znajdować się szachty wentylacyjne oraz świetliki. O ścianę oparta jest również pozostała konstrukcja widoczna na zewnątrz. Pomieszczenia wydzielone są przez cienkie ściany, nie pełniących funkcji konstrukcyjnej. Obłożone są one tym co znajduje się w okolicy - lokalnym kamieniem, mieszanką m.in. wapieni. Dach ekstensywny spowija trawa, akumulując w sobie temperaturę. Obiekt w założeniu czerpie nie tylko z lokalnej architektury, ale przede wszystkim to co go wyróżnia to wykorzystanie kontekstu naturalnego otoczenia. Takie też materiały zostały wybrane do jego wykończenia.

Użytkownik
Odpowiadając na problem śmiecenia na szlaku, przewiduje się w budynku lokalizację śmietnika dostępnego z zewnątrz. Oprócz tego odpowiadając na potrzeby turystów - kranik z źródlaną wodą, z którego będzie można napełnić butelkę z wodą. W ten sposób obiekt odpowiada na najpilniejsze potrzeby wszystkich użytkowników.

Funkcja
Funkcje budynku podzielone zostały w taki sposób by był łatwo dostępny zarówno dla osób z niepełnosprawnością, dzieci, pracowników oraz wszystkich odwiedzających. Między grupami pomieszczeń na ścianach przewiduje się lokalizację plakatów, które będą widoczne dla odwiedzających toaletę. Dookoła budynku znajduje się również wieniec ławek.

Przewiduje się większą ilość toalet niż proponowana, toaletę dla rodziców z dziećmi oraz małą umywalkę w każdej kabinie damskiej.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9