Projekt:
#1547 - Projekt koncepcyjny obiektu o funkcji toalety publicznej w Tatrzańskim Parku Narodowym

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1547

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Funkcja | Starano się rozplanować funkcję w sposób możliwie prosty. Z frontowego podcienia prowadzą wejścia do poszczególnych toalet, a ich układ, dążąc do kompaktowości umożliwił, aby nieco przekroczyć wymaganą ilosć wyposażenia, mieszcząc się przy tym w limicie 70 m2 pow. zabudowy. Pozostałe pomieszczenia zlokalizowano w tylnej częsci budynku. Trafostacja zgodnie z wymogami WT została oddalona od pomieszczenia na pobyrt ludzi o >2,8m2.

Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe | Ściany zewnętrzne w tradycyjnej konstrukcji zrębowej, z dobudowaną od strony wewnętrznej ścianą szkieletową z termoizolacją z wełny mineralnej. Posadowienie na ławach fundamentowych. Podmórówka wykończona kamieniem naturalnym. Konstrukcja dachu drewniana, z górną częścią nieogrzewaną. Dach kryty gontem na jednej połaci, druga w formie dachu solarnego. Doświetlenie toalet i pomieszczenia dla pracowników TPN światłem naturalnym poprzez ściany wykonane częściowo ze szkła profilowego.

Wykończenie | Dobierając materiały wykończeniowe kierowano się walorami użytkowymi i ich trwałoścą. Posadzki i blaty wykonane z lastryko. Ściany wykończone płytkami ceramicznymi w kolorze białym. Stolarka drzwiowa i obramowania okien ze stali oksydowanej. Sufity wykończone deskami kompozytowymi.

Rozwiązania technologiczne i instalacyjne | Obiekt wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną, wentylacyjną mechaniczną z odzyskiem ciepła i system odzyskiwania wody szarej. Jedna z połaci dachowych (od strony południowej) wykonana w formie dachu solarnego.

Forma | Budynek wpisuje się w unikalny kontekst przestrzenny nawiązując do formy szałasu pasterskiego zarówno kształem, jak i rozwiązaniami konstrukcyjno-materiałowymi. Równocześnie starano się, aby dopasować tę formę do współczesnej funkcji toalety dla obsługi ruchu turystycznego w sposób z nią zgodny - jako naturalne niejako jej rozwinięcie.

Elementy wyposażenia łazienek|
- miska ustępowa lejowa Modo Pure Rimfree - 7 sztuk
- pisuar Pareo, dopływ z tyłu, odpływ poziomy - 2 sztuki
- umywalka półblatowa Variform prostokątna 55 cm - 6 sztuk
- umywalka Nova Pro bez barier 65 cm - sztuka
- poręcz ścianna łukowa Lehnen Concept Pro 60 cm, uchylna - 1 sztuka
- poręcz prosta Lehnen Concept Pro 60 cm - 1 sztuka

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9