Projekt:
#1571 - KOŁO PÓŁNOCY

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1571

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Łazienki Królewskie są symbolem Warszawy, to szczegolne miejsce łączące tereny rekreacyjne z pięknymi zabytkami. Jednym z istotnych założeń projektowych było poszanowanie dawnej architektury i czytelna odróżnialność ingerencji, żeby to uzyskać postanowion skontrastować projektowaną bryłę, z zabytkową tkanką, jednak tak by nowa forma była jedynie tłem, nowoczesnym elementem uzupełniającym harmonijnie całość.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9