Projekt:
#1574 - Toaleta publiczna w parku Łazienkowskim

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1574

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

KONCEPCJA

Ideą przewodnią dla naszego projektu było dopasowanie się do istniejącej zabudowy. Dwa okoliczne Ermitaże posiadają dachy skośne, stąd decyzja o zaprojektowaniu dachu podobnego, ale o uproszczonej formie oraz wykonanego we współczesnej technologii monolitycznej. Ze względu na funkcję, konstrukcja budynku została zaprojektowana jako żelbetowa, a otaczające ją słupy pełnią funkcję jedynie estetyczną. Słupki te wykonane zostały z blachy kortenowskiej co jest
bezpośrednim nawiązaniem do obecnie budowanej toalety publicznej. Pionowe podziały tworzą spójny obraz z zabytkowym ogrodzeniem parku oraz tworzą granicę między toaletą, a parkiem. Chcielibyśmy, aby wraz z upływem czasu granica ta została pokryta roślinnością. Wysunięta z frontu współczesna kolumnada oprócz pełnienia funkcji bariery tworzy również portyk, który jest cechą charakterystyczną architektury Merliniego. Dach kopertowy ponadto nawiązuje do budek strażniczych. Toaleta publiczna jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Budynek pokryty jest częściowo płytami kortenowskimi oraz betonem architektonicznym.

PROGRAM

Funkcja budynku została wyraźnie podzielona. Po stronie wejścia do parku zlokalizowane zostały trzy biletomaty, punkt informacyjny z ekranem dotykowym oraz kiosk. Bliżej wnętrza parku znajdują się toalety oraz ławka dla osób oczekujących. Powierzchnia użytkowa wynosi 30,2 m2.

TECHNOLOGIA

Budynek posiada pompę powietrzną, co jest rozwiązaniem mniej inwazyjnym dla środowiska istniejącego od pompy głębinowej. Ze skośnych połaci dachowych odzyskiwana jest woda deszczowa.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9